Skip to main content
Foto:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Täiendusõppijale

Pakume täiendusõppeprogramme pedagoogika, psühholoogia, juhtimise, multikultuursuse, keelekümbluse, sotsiaalteaduste ja noorsootöö vallas.
 


Õpetajalt õpetajale: viktoriinide loomine PowerPointi ja LearningAppsi abil 

SVNC.TK.280
vene keeles

Loe lähemalt
 

Õpetajalt õpetajale: pedagoogiline diagnostika, lapse arengu hindamine ja arenguvestlus lastevanematega lasteaias

SVNC.TK.286 
vene keeles 

Loe lähemalt
 

Klassijuhataja kompetentsid, dokumentatsioon ja ülesanded

SVNC.TK.290 
eesti keeles

Loe lähemalt
 

Õpetaja portfoolio kokkupanemine õpetaja kutse taotlemiseks

SVNC.TK.291
eesti ja vene keeles

Loe lähemalt

 

Sõimerühma laste areng ja õppekasvatustöö

SVNC.TK.289 
vene keeles

Loe lähemalt

#täiendusõpe

SVNC.TK.290 Klassijuhataja kompetentsid, dokumentatsioon ja ülesanded

Koolituse eesmärk on tutvustada klassijuhataja kompetentsinõudeid, tööülesandeid, koostada näidiste järgi vajalikke dokumente.
Jaga
27.07.2022
#täiendusõpe

SVNC.TK.291 Õpetaja portfoolio kokkupanemine õpetaja kutse taotlemiseks

Koolituse eesmärk on õpetada kutsestandardi kvalifikatsiooni- ja õpetaja portfoolio vormistamise nõudeid.
Jaga
27.07.2022
#täiendusõpe

SVNC.TK.289 Sõimerühma laste areng ja õppekasvatustöö

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitavad osalejal toime tulla õpetaja või abiõpetajana.
Jaga
27.07.2022