Foto:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Täiendusõppijale

Pakume täiendusõppeprogramme pedagoogika, psühholoogia, juhtimise, multikultuursuse, keelekümbluse, sotsiaalteaduste ja noorsootöö vallas.
 Sõimerühma laste areng ja õppekasvatustöö

SVNC.TK.289 
vene keeles

Loe lähemalt


Klassijuhataja kompetentsid, dokumentatsioon ja ülesanded

SVNC.TK.290 
eesti keeles

Loe lähemalt
 

Õpetaja portfoolio kokkupanemine õpetaja kutse taotlemiseks

SVNC.TK.291
eesti ja vene keeles

Loe lähemalt


Tugiisiku roll erivajadustega laste kaasamisel õppetegevusse

SVNC.TK.292
vene keeles
TASUTA

Loe lähemalt


Pedagoogika baaskursus õpetaja abide ettevalmistamiseks

SVNC.TK.293
eesti keeles
TASUTA

Loe lähemalt


E-teenuste kasutamine igapäevases elus

SVNC.TK.294
vene keeles
TASUTA

Loe lähemalt


Eesti keele praktiline häälduskursus

SVNC.TK.299
eesti keeles

Loe lähemalt

#koostöö #täiendusõpe
Keelekümblusseminar lasteaias

Eesti keelekümbluskogemust hakatakse rakendama Kasahstani eelkoolis 

#täiendusõpe
luke-peters-B6JINerWMz0-unsplash.jpg

Tarkvara kvaliteedikontrolli spetsialist

#täiendusõpe
annie-spratt-QckxruozjRg-unsplash.jpg

Tarkvaraarenduse alused ja tarkvaraprojektide juhtimine