Mitmekeelse hariduse keskus

Narva kolledžis tegutsevasse mitmekeelse hariduse keskusesse on koondatud mitmekultuurilisuse ja -keelsusega seotud tegevus ning uuringud. 

Keskuse peamine tegevus on
•  
täienduskoolituste väljatöötamine ja korraldamine,
•   lasteaedade ja koolide
nõustamine,
•   iga-aastase 
pedagoogilise konverentsi korraldamine,
•   teadus- ja arendustegevus, sealhulgas uuringud ja ajakirja Mitmekeelne Haridus
väljaandmine.

Mitmekeelse hariduse keskuse tegevust toetab Haridus-ja Teadusministeerium.


 

Teadlaste vestlusring Õiglase Ülemineku Foorumil

Ida-Virumaa üleminekul kestlikumale majandusmudelile oodatakse suurt tuge teaduse ja ettevõtluse koostööst

Taimebioloogia

Konverents „Kestlik teadus – milline on teadmiste loomise keskkonnajälg?“

Avatud raamat

ESTO-RUSSICA XI. Professor Sergei Issakovi mälestusele pühendatud seminar