Täiendusõppe korraldus

  Narva kolledž pakub mitmesuguseid täienduskoolitusprogramme. Täiendusõppe edukalt läbinud saavad tunnistuse koos hinnetelehega, kuhu märgitakse võetud ained, nende maht ja õppejõudude nimed. Vajaduse korral väljastatakse täiendusõppes osaleja tööandjale tõend koolitusel osalemise kohta.

  Täienduskoolitusel osalemiseks tuleb enne registreeruda.

  Kolledži täienduskoolitusprogrammid on üldjuhul tasulised. Programmis osalemise eest tasutakse arve alusel kolledži arvelduskontole. Kokkuleppel korraldajatega on pikemate koolitusprogrammide eest võimalik maksta ka osade kaupa.

   

  Tartu Ülikooli täiendusõppe korralduse alused on kehtestatud

  Loe lähemalt täienduskoolituse korralduse kohta ka Tartu Ülikooli veebilehelt:

  Täiendusõppe valdkonda koordineerib Tartu Ülikoolis elukestva õppe keskus.

   

  Tagasi täiendusõppe lehele

  Naised kuulavad loengut

  Väärikate ülikool alustab Narvas sügissemestri loengutega  

  SVNC.TK.329 Koolieelne pedagoogika eesti keeles

  Aidata koolieelsete lasteasutuste õpetajatel parandada oma erialase eesti keele oskust ja tõsta oma professionaalsust õpetades eesti keeles.
  Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

  Narvas alustavad õpinguid tulevased eesti keeles õpetavad klassiõpetajad