Skip to main content

Täiendusõppe korraldus

Narva kolledž pakub mitmesuguseid täienduskoolitusprogramme. Täiendusõppe edukalt läbinud saavad tunnistuse koos hinnetelehega, kuhu märgitakse võetud ained, nende maht ja õppejõudude nimed. Vajaduse korral väljastatakse täiendusõppes osaleja tööandjale tõend koolitusel osalemise kohta.

Täienduskoolitusel osalemiseks tuleb enne registreeruda.

Kolledži täienduskoolitusprogrammid on üldjuhul tasulised. Programmis osalemise eest tasutakse arve alusel kolledži arvelduskontole. Kokkuleppel korraldajatega on pikemate koolitusprogrammide eest võimalik maksta ka osade kaupa.

 

Tartu Ülikooli täiendusõppe korralduse alused on kehtestatud

Loe lähemalt täienduskoolituse korralduse kohta ka Tartu Ülikooli veebilehelt:

Täiendusõppe valdkonda koordineerib Tartu Ülikoolis elukestva õppe keskus.

 

Tagasi täiendusõppe lehele

#täiendusõpe

SVNC.TK.290 Klassijuhataja kompetentsid, dokumentatsioon ja ülesanded

Koolituse eesmärk on tutvustada klassijuhataja kompetentsinõudeid, tööülesandeid, koostada näidiste järgi vajalikke dokumente.
Jaga
27.07.2022
#täiendusõpe

SVNC.TK.291 Õpetaja portfoolio kokkupanemine õpetaja kutse taotlemiseks

Koolituse eesmärk on õpetada kutsestandardi kvalifikatsiooni- ja õpetaja portfoolio vormistamise nõudeid.
Jaga
27.07.2022
#täiendusõpe

SVNC.TK.289 Sõimerühma laste areng ja õppekasvatustöö

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitavad osalejal toime tulla õpetaja või abiõpetajana.
Jaga
27.07.2022