Täiendusõppe korraldus

Narva kolledž pakub mitmesuguseid täienduskoolitusprogramme. Täiendusõppe edukalt läbinud saavad tunnistuse koos hinnetelehega, kuhu märgitakse võetud ained, nende maht ja õppejõudude nimed. Vajaduse korral väljastatakse täiendusõppes osaleja tööandjale tõend koolitusel osalemise kohta.

Täienduskoolitusel osalemiseks tuleb enne registreeruda.

Kolledži täienduskoolitusprogrammid on üldjuhul tasulised. Programmis osalemise eest tasutakse arve alusel kolledži arvelduskontole. Kokkuleppel korraldajatega on pikemate koolitusprogrammide eest võimalik maksta ka osade kaupa.

 

Tartu Ülikooli täiendusõppe korralduse alused on kehtestatud

Loe lähemalt täienduskoolituse korralduse kohta ka Tartu Ülikooli veebilehelt:

Täiendusõppe valdkonda koordineerib Tartu Ülikoolis elukestva õppe keskus.

 

Tagasi täiendusõppe lehele

#täiendusõpe

SVNC.TK.316. Eesti keele B2/C1 keeletaseme olulisemad grammatikakategooriad

Kursuse eesmärk on käsitleda B2/C1 keeletaseme olulisemaid grammatikakategooriaid (objektikäänded, umbisikuline tegumood, tingiva kõneviisi täisminevik, veaohtlikud vormid jm).
#täiendusõpe
Grupimäng

Kolledžis algab taas koolitus kõrge abivajadusega ja riskikäitumisega noortega töötavale spetsialistile

#täiendusõpe

SVNC.TK.315. HEV-laste õppimise toetamine koolis

Kursuse eesmärk on õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine kaasava hariduse edukal rakendamisel.