Täiendusõppe korraldus

  Narva kolledž pakub mitmesuguseid täienduskoolitusprogramme. Täiendusõppe edukalt läbinud saavad tunnistuse koos hinnetelehega, kuhu märgitakse võetud ained, nende maht ja õppejõudude nimed. Vajaduse korral väljastatakse täiendusõppes osaleja tööandjale tõend koolitusel osalemise kohta.

  Täienduskoolitusel osalemiseks tuleb enne registreeruda.

  Kolledži täienduskoolitusprogrammid on üldjuhul tasulised. Programmis osalemise eest tasutakse arve alusel kolledži arvelduskontole. Kokkuleppel korraldajatega on pikemate koolitusprogrammide eest võimalik maksta ka osade kaupa.

   

  Tartu Ülikooli täiendusõppe korralduse alused on kehtestatud

  Loe lähemalt täienduskoolituse korralduse kohta ka Tartu Ülikooli veebilehelt:

  Täiendusõppe valdkonda koordineerib Tartu Ülikoolis elukestva õppe keskus.

   

  Tagasi täiendusõppe lehele

  Foto on dekoratiivne

  Narva kolledžis alustab taas juhtimiskool ja esimene külaline on Juko-Mart Kõlar

  Foto on dekoratiivne

  Juhtimiskool

  Foto on dekoratiivne

  Infopäev. Toetame õpetajaid eestikeelsele õppele üleminekul