Skip to main content

Õigusteaduskond

Näituse 20 - 324
50409 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5390
oi@ut.ee
Anu Laumets
Anu Laumets
osakonna juhataja
+372 737 5392
+372 510 3803 (5392)
Näituse 20–209

Üldosakonna Tartu osakond

Maria José Schmidt-Kessen
külalisteadur
PhD (õigusteadus)
Peep Pruks
Peep Pruks
projektijuht 0,8 k
PhD (õigusteadus)
+372 510 5511
Näituse 20-215
Mari-Liis Lipstok
Mari-Liis Lipstok
täiendusõppe programmijuht, Õigusteaduse bakalaureuse- ja magistriõppe programmijuht
+372 737 6061
+372 529 4599 (6061)
Näituse 20-306
Aive Suik
Aive Suik
konverentsikorralduse ja välissuhtluse spetsialist
+372 737 5386
Näituse 20-306
Sille Avalo
raamatukoguhoidja
MA (infokorraldus)
+372 737 5993
Näituse 13a-007
Laura Kiili
Laura Kiili
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
+372 737 6040
Näituse 20–213
Ave Tiisler
Ave Tiisler
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5977
Näituse 20-318
Katri Holst
Katri Holst
õppekorralduse spetsialist
+372 737 6062
Näituse 20-213
Maiu Salmistu
Maiu Salmistu
õppekorralduse spetsialist
mag (kirjalik tõlge)
+372 737 5397
Näituse 20-324
Anette Aav-Büth
Anette Aav-Büth
IT-õiguse projektijuht (tööleping peatatud)
MA (õigusteadus)

Üldosakonna Tallinna osakond

Elizabeth Kasa-Mälksoo
Elizabeth Teodora Kasa Malksoo
prantsuse õiguskeele õpetaja, MAÕP "Rahvusvaheline õigus ja inimõigused" programmijuht
Mari Kamp
infotehnoloogia peaspetsialist
Kaarli pst 3, Tallinn
Ille Peek
Ille Peek
õppekorralduse spetsialist
mag. iur. (õigusteadus)
+372 627 1871
+372 501 8333 (3871)
Kaarli pst 3-216, Tallinn
Terje Hannus
raamatukoguhoidja
+372 627 1896
Kaarli pst 3-109, Tallinn
Piret Murel
Piret Murel
õppekorralduse spetsialist
+372 627 1880
Kaarli pst 3-202, Tallinn
Triin Metsallik
Triin Metsallik
õppekorralduse spetsialist
+372 627 1883
Kaarli pst 3-304, Tallinn
Merle Ojasalu
Merle Ojasalu
õppekorralduse spetsialist
+372 6271 874
Kaarli pst 3–203, Tallinn
Lehte Leesik
Lehte Leesik
õppekorralduse spetsialist
+372 627 1892
Kaarli pst 3-202, Tallinn

Tartu osakond

Lea Leppik
õiguse ajaloo kaasprofessor 0,5 k
PhD (ajalugu)
526 1236 (5672)
Merilin Kiviorg
rahvusvahelise õiguse kaasprofessor
PhD (õigusteadus)
+372 737 5988
Näituse 20-314A
Ivo Pilving
haldusõiguse kaasprofessor 0,5 k
dr. iur. (õigusteadus)
Merike Ristikivi
Merike Ristikivi
õiguse ajaloo (ladina keel ja rooma õigus) kaasprofessor
PhD (õigusteadus)
Näituse 20-405
Hesi Siimets-Gross
õiguse ajaloo ja Rooma õiguse kaasprofessor 0,1 k
dr. iur. (õigusteadus)
+372 737 5396
Näituse 20-405
Mario Rosentau
võrdleva õigusteaduse lektor
dr. iur. (õigusteadus)
+372 737 5982
Näituse 20-304
Katre Luhamaa
Euroopa õiguse ja rahvusvahelise õiguse lektor
PhD (õigusteadus)

Tallinna osakond

René Värk
rahvusvahelise õiguse kaasprofessor
dr. iur. (õigusteadus)
+372 627 1885
Kaarli pst 3-314, Tallinn
Carri Ginter
Euroopa õiguse kaasprofessor
PhD (õigusteadus)
+372 501 8498
Alexander Lott
haldusõiguse lektor 0,1 k
PhD (õigusteadus)
+372 627 1876
Kaarli pst 3-402
Maris Valtin
õiguse ajaloo nooremlektor
MA (ladina keel ja rooma kirjandus)
Kaarli pst 3–404, Tallinn
Anneli Soo
Anneli Soo
osakonna juhataja
PhD (õigusteadus)
+372 737 6042

Tartu osakond

Jaan Ginter
kriminoloogia professor
knd (õigus)
737 5391
516 4273 (5973)
Näituse 20-315
Anneli Soo
Anneli Soo
karistusõiguse kaasprofessor
PhD (õigusteadus)
+372 737 6042
Näituse 20-323
Silvia Kaugia
võrdleva õigusteaduse lektor
dr. iur. (õigusteadus)
+372 737 6396
Näituse 20-322
Andres Parmas
karistusõiguse nooremlektor 0,5 k
mag. iur. (õigusteadus)
Näituse 20-322
Kaie Proode
EL karistusõiguse nooremlektor
MA (õigusteadus)
+372 737 6
Mario Truu
karistusõiguse nooremlektor
MA (õigusteadus)
+372 737 6063

Tallinna osakond

Laura Aiaots
karistusõiguse külalislektor 0,6 k
PhD (õigusteadus)
Kaarli pst 3, Tallinn
Anna Markina
kriminoloogia teadur
MA (sotsioloogia ja poliitika)
+372 5557 3302 (3878
Kaarli pst 3-402, Tallinn
Irene Kull
Irene Kull
osakonna juhataja
dr. iur. (õigusteadus)
+372 737 6050
+372 502 2342

Tartu osakond

Irene Kull
Irene Kull
tsiviilõiguse professor
dr. iur. (õigusteadus)
+372 737 6050
+372 502 2342
Näituse 13a-214
Merle Erikson
tööõiguse professor
dr. iur. (õigusteadus)
+372 737 5985
Näituse 20-325
Janno Lahe
deliktiõiguse professor
dr. iur. (õigusteadus)
+372 737 5992
Näituse 13a-206

Õppeprodekaan vastutab valdkonna õppekorralduse (bakalaureuse- ja magistriõpe ning täienduskoolitus) ja sellega seotud arendustegevuse eest. Lisaks juhib valdkonna õppekomisjoni tööd.

Andres Vutt
äriõiguse kaasprofessor
dr. iur. (õigusteadus)
+372 737 6053
Näituse 13a-207
Villu Kõve
tsiviilõiguse kaasprofessor 0,5 k
dr. iur. (õigusteadus)
+372 737 6051
Näituse 13a-205
Martin Käerdi
tsiviilõiguse kaasprofessor 0,5 k
dr. iur.
+372 0654 1122
Näituse 13a-205
Margit Vutt
tsiviilõiguse lektor 0,5 k
PhD (õigusteadus)
+372 737 6053
Näituse 13a-207
Gea Lepik
tsiviilõiguse nooremlektor
MA (õigusteadus)
+372 737 5981
Näituse 13a-208

Tallinna osakond

Karin Sein
juhataja asetäitja, tsiviilõiguse professor
dr. iur. (õigusteadus)
Kaarli pst 3-413, Tallinn
Aleksei Kelli
intellektuaalse omandi õiguse professor
PhD (õigusteadus)
Kaarli pst 3–413, Tallinn
Kalev Saare
tsiviilõiguse kaasprofessor 0,5 k
dr. iur. (õigusteadus)
+372 627 1877
Kaarli pst 3-305, Tallinn
Urmas Volens
tsiviilprotsessi kaasprofessor 0,5 k
dr. iur. (õigusteadus)
+372 610 8011
Kaarli pst 3-302, Tallinn
Triin Uusen-Nacke
külalislektor 0,5 k
dr. iur.
Kaarli pst 3, Tallinn
Tiina Mikk
tsiviilõiguse nooremlektor
PhD (õigusteadus)
Kaarli pst 3-404, Tallinn
Märt Maarand
eraõiguse nooremteadur
MA (õigusteadus)
Kaarli pst 3, Tallinn
Heili Püümann
eraõiguse nooremteadur
MA (õigusteadus)
Kaarli pst 3, Tallinn