Skip to main content

Usuteaduskond

Ülikooli 18
50090 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5300
us@ut.ee
Roland Karo
Roland Karo
usuteaduskonna juhataja
dr. theol.
+372 737 5962

Uurimisteemad:

 • süstemaatiline teoloogia,
 • teaduse ja religiooni dialoog,
 • religiooni ja rituaalkäitumise neuropsühholoogia,
 • spirituaalsuse ja seksuaalsuse neuropsühholoogiline seos. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Urmas Nõmmik
Urmas Nõmmik
usuteaduskonna asejuhataja
dr.theol.habil.
+372 503 6326
Kairi Ots
Kairi Ots
koordinaator 0,8 k
+372 737 5301
Ülikooli 18-310
Angela Aav
Angela Aav
õppekorralduse spetsialist
MA (religiooniuuringud)
+372 737 5300
Ülikooli 18-310
Riho Altnurme
Riho Altnurme
kirikuloo professor
dr. theol.
+372 5344 1310
Ülikooli 18-312

Uurimisteemad:

 • Eesti teoloogia ajalugu,
 • kirikuajaloo metodoloogia ja historiograafia,
 • sekulariseerumine,
 • konfessioonidevahelised suhted kombineerituna rahvuslike ideedega, eriti luteri-õigeusu-roomakatoliku kirikute suhted, ka baltisaksa pärand Eesti kontekstis.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Priit Rohtmets
Priit Rohtmets
kirikuloo kaasprofessor
PhD (usuteadus)

Uurimisteemad: 

 • Eesti ja Baltikumi kirikulugu 19. ja 20. sajandil, 
 • kiriku ja riigi suhted,
 • teoloogia ajalugu,
 • religiooni ja rahvusluse suhted,
 • Balti ja Skandinaavia kirikute oikumeenia ajalugu,
 • õigeusu ajalugu.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

inimene
Andrei Shishkov
külalisteadur 0,5 k

Uurimisteemad:

 • kaasaegse õigeusu teoloogia,
 • poliitiline teoloogia,
 • eklesioloogia,
 • ökoteoloogia,
 • teoesteetika,
 • spekulatiivse realismi filosoofia.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Liina Eek
kirikuloo teadur 0,15 k
PhD (religiooniuuringud)
Anne Kull
Anne Kull
süstemaatilise usuteaduse professor
PhD (teoloogia)
+372 737 5964
Ülikooli 18-314

Uurimisteemad: 

 • kaasaegne teoloogia,
 • teadus-ja-religioon,
 • interkultuuriline teoloogia,
 • teoloogiline antropoloogia,
 • soolise võrdsuse ja religiooni suhted.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Thomas-Andreas Põder
Thomas-Andreas Põder
religioonifilosoofia kaasprofessor 0,4 k
dr. theol.
+372 737 5964
Ülikooli 18-314

Uurimisteemad:

 • süstemaatiline ja oikumeeniline teoloogia,
 • religioonifilosoofia,
 • religioonisemiootika.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Roland Karo
Roland Karo
süstemaatilise usuteaduse lektor
dr. theol.
+372 737 5962
Ülikooli 18-314

Uurimisteemad:

 • süstemaatiline teoloogia,
 • teaduse ja religiooni dialoog,
 • religiooni ja rituaalkäitumise neuropsühholoogia,
 • spirituaalsuse ja seksuaalsuse neuropsühholoogiline seos. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Anastasiia Babash
Anastasiia Babash
religiooniuuringute nooremteadur 0,3 k
MA (filosoofia)

Uurimisteemad: 

 • armastuse ja seksuaalsuse filosoofia ja eetika,
 • seksuaalteoloogia,
 • feministlikud uuringud,
 • tehnoloogia filosoofia ja eetika.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Lea Altnurme
Lea Altnurme
religioonisotsioloogia kaasprofessor
dr. theol.
Ülikooli 18-312

Uurimisteemad:

 • eestlaste religioossus ajaloos ja tänapäeval,
 • religioossed suundumused lääne kultuuriruumis 21. sajandil.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Olga Schihalejev
Olga Schihalejev
religioonipedagoogika kaasprofessor
dr. theol.
Ülikooli 18-312

Uurimisteemad:

 • religiooniõpetuse metoodika ja didaktikaga seotud küsimused,
 • koolides toimuv väärtuskasvatus,
 • kultuurilise ja usulise mitmekesisusega kaasnevad küsimused koolis nii õppijate kui ka õpetajate vaatevinklist. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Kaido Soom
Kaido Soom
praktilise usuteaduse lektor
dr. theol.
5662 0334
Ülikooli 18-312

Uurimisteemad:

 • praktiline teoloogia,
 • leeritöö analüüs,
 • kristliku jumalateenistuselu analüüs ja liturgiauuenduse protsess luterlikus kirikus.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Tõnu Lehtsaar
Tõnu Lehtsaar
religioonipsühholoogia professor (tööleping peatatud) 0,8 k
PhD (religioonipsühholoogia)
+372 502 3626 (3626)

Uurimisteemad:

 • usulise kogemuse psühholoogia ja pastoraalpsühholoogia,
 • suhtlemispsühholoogia, sealhulgas suhtlemiskonflikti ja avaliku esinemise psühholoogia,
 • hingehoiu psühholoogia.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Ain Riistan
Ain Riistan
Uue Testamendi lektor, programmijuht
dr. theol. (usuteadus)
Ülikooli 18-309A

Uurimisteemad:

 • varakristlike tekstide hermeneutika, täpsemini nende kultuuriteaduslik analüüs,
 • religiooni ja ühiskonna vastasmõjud.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Ergo Naab
Ergo Naab
Uue Testamendi teadur 0,5 k
PhD (kultuuride uuringud)
Ülikooli 18-309A

Uurimisteemad:

 • Uue Testamendi sotsiaal-ajaloolised ja ideoloogilised uuringud,
 • samuti hilise teise templiaja judaismi pseudepigraafne kirjandus.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Urmas Nõmmik
Urmas Nõmmik
Vana Testamendi ja semitistika professor
dr.theol.habil.
+372 503 6326
Ülikooli 18-309
Amar Annus
Amar Annus
Lähis-Ida usundiloo kaasprofessor
PhD
Ülikooli 18-309
Anu Põldsam
Anu Põldsam
judaistika lektor
PhD (usuteadus)
Ülikooli 18-309

Uurimisteemad:

 • juudi mõttelugu, identiteet ja eetika,
 • tänapäeva Iisraeli religioosne maastik,
 • juudi mõttelugu 19. sajandil ning eesti juutide religiooni- ja kultuuri lugu 20. sajandi esimeses pooles,
 • Iiobi retseptsioon vararabiinlikus kirjanduses.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Andreas Johandi
Andreas Johandi
Lähis-Ida usundiloo teadur
PhD (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-309

Uurimisteemad:

 • muistse Lähis-Ida regiooni usundilugu,
 • varajane (kuningas Hammurapi eelne) Mesopotaamia panteon rõhuga maagia- ja ravijumalustel,
 • Vana-Lähis-Ida ja Vana Testmandi kirjavara vahelised paralleelid,
 • muistse ja tänapäevase Iraani usundi- ja ajalugu.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Imar Yacine Koutchoukali
semitistika nooremteadur 0,65 k
MA (Aasia uuringud)
Ülikooli 18-309
Atko Remmel
Atko-Sulhan Remmel
religiooniuuringute kaasprofessor 0,75 k
dr. theol.
Ülikooli 18-313

Uurimisteemad:

 • intellektuaalajalugu ja religioonisotsioloogia,
 • tänapäevased religiooni ja eksistentsiaalsete teemadega seonduvad arusaamad, tegevused ja hoiakud,
 • Nõukogude religioonipoliitika ja ateistlik propaganda,
 • sekulariseerumine,
 • religiooni ja mittereligioossuse tänapäevased ning ajaloolised vormid,
 • muutused religioossel maastikul,
 • rahvusluse ja religiooni ning religiooni ja looduse kokkupuutepunktid.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis.

inimene
Jaan Lahe
religiooniuuringute kaasprofessor 0,4 k
dr. theol.
Elo Süld
Elo Süld
islamistika lektor 0,5 k
PhD (usuteadus)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • islami ajalooline ja tänapäevane kontekst,
 • islamimaade mitmekesisusprobleemid,
 • islamofoobia Eestis. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Erki Lind
Erki Lind
religiooniuuringute lektor
PhD (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • inimkeha religioossed kontseptsioonid,
 • religioossuse kehalise ja sõnalise väljenduse seosed,
 • kultuuride kokkupuutealad. Selleks võivad olla nii erineva religioonitaustaga inimeste kohtumised ajaloos kui kirjaliku ja suulise kultuuri kokkupuude tekstides ja praktikates, mis avavad erinevad maailmamõistmise viise.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Indrek Peedu
Indrek Peedu
religiooniuuringute lektor (tööleping peatatud) 0,2 k, religiooniuuringute teadur
PhD (religiooniuuringud)

Uurimisteemad:

 • religiooniuuringute metodoloogia, eriti seoses epistemoloogiliste probleemipüstitustega ning evolutsioonilise ja kognitiivse religiooniteadustega,
 • sotsiaalse-, kultuurilise- ja religioosse evolutsionismi intellektuaalajalugu, keskendudes põhiliselt 20. sajandi esimese poole Eesti kontekstile.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Helen Haas
Helen Haas
religiooniuuringute nooremteadur 0,5 k
MA (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-308
Elo Süld
Elo Süld
keskuse juhataja
PhD (usuteadus)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • islami ajalooline ja tänapäevane kontekst,
 • islamimaade mitmekesisusprobleemid,
 • islamofoobia Eestis. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Heidi Maiberg
Heidi Maiberg
Aasia keskuse kommunikatsioonijuht 0,6 k
MA (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-308