Autor:
Kaja Karo

Õuesõppe konverents

XIV konverents “Enda ja teistega sõbraks õues õppides” 

25.-26. aprill 2024 Tartu Ülikooli Narva kolledž

Selleaastane õuesõppe konverents keskendub lapse enesekohaste ja sotsiaalsete osksute toetamisele õuesõppes. Traditsiooniliselt toimub konverents lasteaiaõpetajatele ja teistele õuesõppe huvilistele suuremas osas õues. 

Inimese ja looduskeskkonna seostest ja endaks kujunemisest läbi looduses viibimise räägib konverentsil Valdur Mikita. Oma õuesõppe teadmisi ja kogemusi vahendavad koolitajad ja õpetajad-praktikud erinevatest Eestimaa lasteaedadest. 

Kuna kevadilmad on heitlikud, siis palun pange selga riided, millega ennast õues hästi tunnete. 

Konverentsi osalustasu on 70 eurot.
Majutuse eest palume osalejatel endal hoolitseda. 

Konverentsil pildistatakse ja filmitakse ning materjali kasutatakse Narva kolledži veebilehel ja sotsiaalmeedias.

Konverentsi kava

Varem toimunud konverentsid

2022. aasta õuesõppe konverets kannab pealkirja  “Developing Child’s Digital Competence Indoors and Outdoors” "Laste digikompetentsi arengu toetamine õue- ja toakeskkonnas" ja toimub 27.-28. oktoobril 2022 Narva kolledžis.

Sel aastal oleme sidunud konverentsi lapse ja õpetaja digipädevuste arengu toetamisega, kuna oleme kogunud hulgaliselt toredaid kogemusi partnerriikidest Erasmus+ projektis DigiKid.

Digipädevusi analüüsime väga laialt, õpiõuedes ja ettekannetes leiab mõtteid matemaatiliste alusteadmiste kujundamisest ja laiemalt laste computational thinking (mille kohta ei ole head eesti keelset sõna aga mida defineeritakse kui probleemide sõnastamise ja lahendamise protsessi, jagades need lihtsateks sammudeks) arengu toetamiseks. 

Paraleelselt õpiõuedega toimuvad konverentsi teisel päeval projektipartnerite ingliskeelsed kogemusettekanded.

Kuna Eestimaa ilmad on oktoobris hetlikud, pange kindlasti selga riided, milles end õues hästi tunnete.

Konverents on osalejatele tasuta.