Autor:
Kaja Karo

Õuesõppe konverents

2022. aasta õuesõppe konverets kannab pealkirja  “Developing Child’s Digital Competence Indoors and Outdoors” "Laste digikompetentsi arengu toetamine õue- ja toakeskkonnas" ja toimub 27.-28. oktoobril 2022 Narva kolledžis.

Sel aastal oleme sidunud konverentsi lapse ja õpetaja digipädevuste arengu toetamisega, kuna oleme kogunud hulgaliselt toredaid kogemusi partnerriikidest Erasmus+ projektis DigiKid.

Digipädevusi analüüsime väga laialt, õpiõuedes ja ettekannetes leiab mõtteid matemaatiliste alusteadmiste kujundamisest ja laiemalt laste computational thinking (mille kohta ei ole head eesti keelset sõna aga mida defineeritakse kui probleemide sõnastamise ja lahendamise protsessi, jagades need lihtsateks sammudeks) arengu toetamiseks. 

Paraleelselt õpiõuedega toimuvad konverentsi teisel päeval projektipartnerite ingliskeelsed kogemusettekanded.

Kuna Eestimaa ilmad on oktoobris hetlikud, pange kindlasti selga riided, milles end õues hästi tunnete.

Konverents on osalejatele tasuta.

 

Konverentsi kava

Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

Posterettekannete konkursi teemaks on "Keel aineõppes"

Kollaaž

Ukraina Sumõ ülikooli kaasprofessor peab täna avaliku loengu Euroopa Liidu ja Ukraina suhetest

Tartu Ülikooli Narva kolledži raamatukogu

Õppematerjalid