Lugejale

Raamatukogu lugejaks võib saada iga soovija, kes esitab avalduse. Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased ja töötajad saavad raamatuid ja muid materjale kuni 30 päevaks koju laenutada, teised lugejad saavad neid kasutada kohapeal. 

Lugejaõigused saab kahel viisil:

  • ID-kaardi alusel tasuta;
  • lugejakaardiga, mis väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel ja mille esmakordne väljastamine on tasuline (1.60 eurot).

Lugejaõigused kehtivad ühe kalendriaasta.

Lugejaõiguste saamisel annab lugeja allkirja, tõendamaks, et ta on tutvunud raamatukogu kasutamise eeskirjaga ja kohustub seda järgima.

Lugeja vastutab oma lugejakaardi eest ja ta võib seda kasutada üksnes isiklikult. Kui lugejakaart läheb kaotsi või lugeja nimi, kodune aadress või telefoninumber muutuvad, tuleb sellest raamatukogule viivitamata teada anda.

Kolledži lõpetamisel või kolledžist töölt lahkudes tuleb laenatud raamatud raamatukogule tagastada.

24 tunniks laenutatavate raamatute laenutähtaega ei pikendata. Muude raamatute laenutusaega on võimalik pikendada, kui seda tehakse õigel ajal ja teosel ei ole ootejärjekorda.

Kui ootejärjekorras olevat raamatut ei tagastata õigel ajal, ei pikendata lugeja käes olevate teiste raamatute laenutähtaega ega laenutata neid juurde.

Laenutähtaega on võimalik pikendada

  • telefoni teel 740 1948,
  • elektrooniliselt (vajalik kataloogis ESTER vormistatud parool),
  • e-posti aadressil raamatukogu@narva.ut.ee,
  • raamatukogus kohapeal.

Väljalaenutatud raamatu saab panna ootejärjekorda. Kui raamat saabub raamatukokku, teatatakse sellest ootejärjekorras olijat e-posti teel. Raamatule soovitatakse järele tulla kolme päeva jooksul pärast teatamist.

Eesti-sisese raamatukogudevahelise laenutuse kaudu võivad lugejad tellida Tartu ja Tallinna teadusraamatukogudest tasuta raamatuid ja koopiaid artiklitest, mis meie raamatukogus puuduvad. Välismaa raamatukogudest saab teoseid tellida vaid Tartu Ülikooli raamatukogu vahendusel.

Raamatute ja koopiate saabumisest teavitatakse lugejat e-kirja või telefoni teel.

Raamatukogudevahelise laenutuse kaudu ei ole võimalik tellida ajalehti ega suureformaadilisi trükiseid, helisalvestisi, käsikirju ja käsikirjaõigustes trükiseid (sh bakalaureuse- ja magistritööd), geograafilisi kaarte, teatmeteoseid ega Eesti raamatukogude Estica, Baltica ja arhiivkogudes asuvaid trükiseid.

Koopiamasina kasutamine
www.pilveprint.ee


Mustvalge koopia
Ühepoolne leht 0.05 €
Kahepoolne leht 0.09 €

Värviline koopia
Ühepoolne leht 0.25 €.
Kahepoolne leht 0.50 €.

 

Raamatukogu kasutamine

Raamatukogu teenindusalasse ei ole soovitav siseneda üleriietes ja suuremate kottidega, vaid need saab jätta garderoobi. Raamatukogu ei vastuta raamatukogu ruumidesse valveta jäetud esemete eest. Sülearvutikotiga on lubatud raamatukogu teenindusalasse siseneda.

Raamatukogus tuleb olla vaikselt, teisi lugejaid häirimata. Söömine ja joomine ei ole raamatukogus lubatud.

Raamatukogus on teavikute kaitseks elektrooniline kaitsesüsteem. Kui kostab häiresignaal, tuleb järgida raamatukogu töötaja korraldusi.

Lugeja vastutab tema kasutuses olevate raamatute, raamatukogu seadmete ja muu vara kasutamise eest ega tohi ei neid kahjustada. Kui see on juhtunud, tuleb tekitatud kahju raamatukogule hüvitada. Raamatu rikkumise või kaotamise korral saab selle ka asendada sama või muu raamatukogule vajaliku trükisega.

Lugejate pretensioonid lahendab raamatukogu juhataja.

Laenutähtaja ületamise eest tuleb tasuda viivist vastavalt TÜ raamatukogu direktori kinnitatud hinnakirjale:

  • 24 tunni laenutuse korral tuleb iga tähtaja ületanud tunni eest tasuda kümme (0.10) senti,
  • 7, 14 ja 30 päeva laenutuse korral tuleb iga tähtaja ületanud päeva eest kümme (0.10) senti.

Viivist saab tasuda raamatukogu teenindusletis.