Vene keele õpe

Narva linn asub Venemaa piiri ääres vaid 130 kilomeetri kaugusel Peterburist. Narvas on Euroopa Liidu linnadest kõige rohkem vene keelt kõnelevaid inimesi: koguni 97% linnaelanikest räägib vene keelt emakeelena. See teeb 60 000 elanikuga Narvast parima keskkonna neile, kes soovivad tundma õppida vene keelt ja kultuuri.

Tartu Ülikooli Narva kolledž on ligi kümme aastat võtnud vastu keeleõppijaid nii Eestist kui ka Ameerika Ühendriikidest, Prantsusmaalt, Rootsist ja Hollandist. Huviliste arv on järjest kasvanud.

 

Vene keele intensiivkursused

Paindlikkus

Igale keelerühmale pannakse kokku selle liikmete keeleoskusele vastav programm ja ajakava. Kursusi annavad Tartu Ülikooli õppejõud.

Kaasav keskkond

Keeleõpinguid toetab ka venekeelne keskkond väljaspool klassiruumi. Igapäevaseid kontakte kohalikega saab kursusekavasse lõimida mitmel viisil, näiteks saab õppija suhelda teda võõrustava perekonnaga, õppida koos vene keelt emakeelena rääkivate üliõpilastega või võtta osa vabatahtlike tööst Narvas.

Vene kultuuri ja ühiskonna tundmine

Narva elu on ajalooliselt olnud seotud piiritaguse Venemaaga. Keeleõppe täienduseks on võimalik kursusekavasse lisada vene ühiskonda ja kultuuri tutvustavad loengud, mida peavad kohalikud ajaloolased, ajakirjanikud ja Tartu Ülikooli vene uuringute õppejõud.


Valik pakutavatest kursustest

Vene kõnekeel (A2-tase)
Kestus 15 päeva, maht 5 EAP

Praktiline vene keel (B2-tase)
Kestus 20 päeva, maht 6 EAP

 

Tagasi täiendusõppe lehele

Tagasi kolledžit tutvustavale lehele

#täiendusõpe

SVNC.TK.316. Eesti keele B2/C1 keeletaseme olulisemad grammatikakategooriad

Kursuse eesmärk on käsitleda B2/C1 keeletaseme olulisemaid grammatikakategooriaid (objektikäänded, umbisikuline tegumood, tingiva kõneviisi täisminevik, veaohtlikud vormid jm).
#täiendusõpe
Grupimäng

Kolledžis algab taas koolitus kõrge abivajadusega ja riskikäitumisega noortega töötavale spetsialistile

#täiendusõpe

SVNC.TK.315. HEV-laste õppimise toetamine koolis

Kursuse eesmärk on õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine kaasava hariduse edukal rakendamisel.