Autor:
Kaja Karo

Kolledž arvudes

Narva kolledž 25

Kolledž loodi 1. juulil 1999 Narva Kõrgkooli baasil. 
Uus õppehoone avati 14. novembril 2012.
 

Haridusstatistika 2023 

 • vastuvõtt seitsme õppekava alusel
 • 678 üliõpilast, neist päevaõppes 314 ja sessioonõppes 364
 • riiklik tellimus õpetajakoolituse õppekavadel suurenes 2021. aastaga võrreldes poole võrra 93 -> 179
 • 89 välisüliõpilast ehk 13% kõikidest üliõpilastest
 • 129 üliõpilast magistriõppes ehk 19% kõikidest üliõpilastest
 • 27% üliõpilastest (183) õpib õppekaval koolieelse lasteasutuse õpetaja
 • 243 uut üliõpilast, neist 22 uut välisüliõpilast
 • üliõpilaste päritolu: Ida-Virumaa 50%, Harjumaa 16%, Tartumaa 7%, Lääne-Virumaa 4%, Mujalt Eestist 10%, välisriikidest 13%
 • 114 lõpetajat, neist 14% lõpetas cum laude ehk kiitusega
 • 61 akadeemilist ja tugitöötajat
 • 889 täiendusõppes osalejat 2022. aasta jooksul, neist 43 rahvusvahelistel kursustel osalejat

Muu statistika 2023

 • 40 välispartnerit Euroopa Liidust, USA-st, Ukrainast, Azerbaidžaanist, Gruusiast
 • juhtpartner rahvusvahelistes projektides, mille maht on 3,165 miljonit
 • eelarve 4,5 miljonit 

Statistika uuendatakse üks kord aastas novembrikuus.

Õppekavad

Rakenduskõrgharidusõpe

 • Infotehnoloogiliste süsteemide arendus 
 • Ettevõtlus ja digilahendused

Bakalaureuseõpe

 • Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas
 • Keeled ja mitmekeelsus koolis 
 • Noorsootöö 

Magistriõpe

 • Keeleõpetaja mitmekeelses koolis
 • Vene keele õpetamine võõrkeelena

Tartu Ülikooli statistikaveeb

Foto on dekoratiivne

Narva kolledž 25

suhtlussituatsioon Jakobi 2

Narvast kultuuripealinna keelekümblema

Foto on dekoratiivne

Tule meile tööle!