Teadus- ja arendustegevus

Oleme teadmistepõhise ühiskonna arengu vedav jõud ja mitmekeelse hariduse kompetentsikeskus. Rakendame Tartu Ülikooli teaduspotentsiaali, teeme koostööd Kirde-Eesti piirkonnas, ülejäänud Eestis ja rahvusvaheliselt, et toetada Ida-Virumaa arengut. Pakume arvukaid õppe- ja kultuurialaseid välisprogramme. Aitame kaasa uuendusmeelsuse ja ettevõtlikkuse arengule.

Kolledži teadusuuringute peamised suunad on lõimitud aine- ja keeleõpe, mitmekultuuriline ühiskond ja haridus, eesti ja slaavi rahvaste ja kultuuridevahelised kontaktid, mitmekeelsus, psühholoogia, pedagoogika ning kirjandus- ja keeleteadus. Samavõrd olulisena väärtustatakse Narva-uuringuid, mida tehakse koos Narva muuseumiga.

 

Uurimisteemad ja publikatsioonid

Mitmekeelse hariduse keskus

Projektid

Konverentsid