Teadus- ja arendustegevus

Oleme teadmistepõhise ühiskonna arengu vedav jõud ja mitmekeelse hariduse kompetentsikeskus. Rakendame Tartu Ülikooli teaduspotentsiaali, teeme koostööd Kirde-Eesti piirkonnas, ülejäänud Eestis ja rahvusvaheliselt, et toetada Ida-Virumaa arengut. Pakume arvukaid õppe- ja kultuurialaseid täienduskoolitusi. Aitame kaasa uuendusmeelsuse ja ettevõtlikkuse arengule.

Kolledži teadusuuringute peamised suunad on lõimitud aine- ja keeleõpe, mitmekultuuriline ühiskond ja haridus, eesti ja slaavi rahvaste ja kultuuridevahelised kontaktid, mitmekeelsus, pedagoogika ning kirjandus- ja keeleteadus. 

Seoses üleminekuga süsinikuneutraalsele majandusele tuleb Ida-Virumaal rikastada õppimisvõimalusi ning haridusvalikuid, et uued loodavad ettevõtted leiaks spetsialiste ka kohapealt.  Õiglase Ülemineku Fondi teadusmeetme toel hakatakse kolledžis uurima ja arendama tööstusele sobivaid digilahendusi, täpsemalt veab kolledž eest suurandmete ja masinõppe rakenduste uurimissuunda ja tootmisettevõtete ning teiste asutuste andmehõive ja -analüüsi suunda.

 

Uurimisteemad

Konverentsid

Mitmekeelse hariduse keskus

Ida-Virumaa õiglast üleminekut toetav teadustöö

Tartu Ülikooli Narva kolledži raamatukogu

Õppematerjalid

Tartu Ülikooli Narva kolledži õppehoone

Uuringud

Konverents Narva kolledžis

Publikatsioonid

Foto on dekoratiivne

Tule meile tööle!