Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Väärikate ülikool / Университет для старшего поколения

На русском ниже

Väärikate ülikooli loengutele on oodatud kõik avatud ja aktiivsed inimesed vanuses 50+, kes soovivad suhelda huvitavate inimestega ja olla kursis Narvas ja Eestis toimuvaga. Loengutel käsitletakse nii praktilisi kui ka silmaringi laiendavaid teemasid.  

Loengud toimuvad vene keeles ja on tasuta. 

Loengud sügissemestril

28. september
Kunstiteadlane Evelina Vedom, „Šokolaadi ajalugu kunstis“

19. oktoober
Psühhoterapeut  Maria Leit, „Psühhosomaatika: müüdid ja reaalsus. Kuidas hoolitseda vaimse tervise eest soliidses vanuses?“

23. november
Keskkonnaameti spetsialistid Mariia Smelska ja Anne-Ly Feršel, „Käitumine metsloomaga kohtudes. Millal on metslooma ellu sekkumine õigustatud?“

21. detsember
Kunstnik ja kunstiõpetaja Olga Zarkova, „Jõulude ja uue aasta kujutamine kunstnike maalidel.“

  Loengud toimuvad Tartu Ülikooli Narva kolledži (Raekoja plats 2) auditooriumis 200. 

  Kuulajate registreerimine algab kell 15.30 ja loengud algavad kell 16.00.

  Registreeruda saab kohapeal või õppeinfosüsteemis. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutel, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi.

  Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Narvas on loenguid peetud alates 2013. aastast. Väärikate ülikooli programmid toimuvad üle Eesti: Tartus, Tallinnas (eesti ja vene keeles), Pärnus, Viljandis, Narvas (vene keeles), Valgas, Kuressaares, Türil, Keilas, Põlvas, Elvas ja Võrumaal.

  Väärikate ülikooli programme toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, kohalikud omavalitsused ja eraettevõtjad.

  Palun tutvuge täiendusõppes osalemisel kogutavate isikuandmete töötlemise põhimõtetega Tartu Ülikooli kodulehel.

  Лекции Университета для старшего поколения

  На лекции Университета для старшего поколения приглашаются все открытые и активные люди в возрасте 50+, которые хотят общаться с интересными людьми и быть в курсе того, что происходит в Нарве и в Эстонии. Лекции охватывают как практические, так и расширяющие кругозор темы.

  Лекции проходят на русском языке, для участников бесплатны. 

  Лекции осеннего семестра

  28 сентября
  Эвелина Ведом, искусствовед, «История шоколада в искусстве»

  19 октября
  Мария Лейт, психотерапевт, «Психосоматика: мифы и реальность. Как позаботиться о душевном здоровье в зрелом возрасте»

  23 ноября
  Maрия Смельска,  Aнне-Ли Фершель,
  Департамент окружающей среды, «Поведение при встрече с диким животным. Умение принимать решение о целесообразности вмешательства в жизнь дикого животного»

  21 декабря
  Ольга Жаркова, художник, учитель искусства, «Рождество
  и Новый год на картинах художников»

  Лекции будут проходить в аудитории 200 Нарвского колледжа Тартуского университета (Ратушная площадь, 2).

  Регистрация слушателей начнется 15:30, начало лекции в 16:00.

  Вы можете зарегистрироваться на месте или в учебной инфосистеме. Все студенты
  Университета для старшего поколения, которые посетят как минимум 75% лекций, получат справку Тартуского университета о прохождении курса повышения квалификации.

  Университет для старшего поколения Тартуского университета начал свою деятельность в 2010 г. в Пярну и Тарту. В Нарве лекции проводились начиная с 2013 г. Программы Университета для старшего поколения проходят повсеместно в Эстонии: в Тарту, Таллинне (на эстонском и русском языках), Пярну, Вильянди, Нарве (на русском языке), Валга, Курессааре, Тюри, Кейла, Эльва и Вырумаа.

  Просим Вас зайти на домашнюю страницу Тартуского университета, чтобы ознакомиться с принципами обработки личных данных, собираемых во время участия в курсах повышения квалификации. Информация на эстонском языкеИнформация на английском языке.

  Toimunud loengud

  Sügissemestri loengud 2022

  • 29. september kell 16 „Petukõnedest ja pettustest hoidumine, investeerimisest ja säästmisest“, Swedpanki Narva filiaali juhataja Eve Kampus
  • 20. oktoober kell 16 „Elektri ja sooja hind ning kokkuhoid“, Enefit Power juhatuse esimees Andres Vainola  
  • 24. november kell 16 „Covid-19 ja vaktsineerimine“, doktor Aleksei Semõkin 
  • 8. detsember kell 16 „Ravimid ja meie ühiskonna tervis“, Tartu Ülikooli farmokoloogia ja toksikoloogia professor Aleksandr Žarkovski 
  • 19. jaanuar kell 16 „Kuidas mõista ajalugu?”, Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor David Vseviov  

  Väärikate ülikooli sügissemestri kursuse lõpetamine toimub 19. jaanuaril 2023. 

  Лекции осеннего семестра 2022

  • 29 сентября «О звонках мошенников и о том, как не стать жертвой мошенничества, об инвестировании и накоплениях», Еве Кампус, руководитель нарвского филиала Swedpank
  • 20 октября: «Цены на электроэнергию и тепло, энергосбережение», Андрес Вайнола, председатель правления  предприятия «Enefit Power»
  • 24 ноября: «Covid-19 и вакцинация», доктор Алексей Семыкин
  • 8 декабря: «Лекарства и здоровье нашего общества», профессор кафедры фармакологии и токсикологии Тартуского университета Александр Жарковский
  • 19 января: «Как понять историю?», Давид Всевиов, почетный профессор Эстонской академии художеств

  Окончание осеннего семестра университета длястаршего поколения состоится 19 января 2023 года.

  • 16. veebruar kell 16 „Enesetundmise ja emotsionaalse enesekontrolli alused konfliktsituatsioonis“, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia seikluskasvatuse õpetaja Sergei Drõgin
  • 16. märts kell 16 „Mis on ringmajandus? Milline on minu roll selles“, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid Mariia Smelska ja  Anne-Ly Feršel
  • 27. aprill kell 16 „Igaühe loodushoid“, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid  Mariia Smelska ja  Anne-Ly Feršel
  • 1. juuni kell 16 „Eakate depression ja selle ravi“, Tartu Ülikooli farmakoloogia ja toksikoloogia professor Aleksandr Žarkovski
  • 8. juuni Õppesõit Pärdi keskusesse Laulasmaal. Arvo Pärdi elu ja loominguga tutvumine.

  Лекции весеннего семестра 2023

  • 16 февраля в 16.00 «Основы самопознания и эмоционального самообладания в конфликтной ситуации» Сергей Дрыгин, преподаватель приключенческого образования Вильяндиской академии культуры Тартуского университета  
  • 16 марта в 16.00 «Что такое циркулярная экономика? Какова моя роль в ней?» Мария Смельска и Анне-Ли Фершель, специалисты по образованию в сфере окружающей среды, Департамент окружающей среды.
  • 27 апреля в 16.00 «Охрана природы каждым из нас», Мария Смельска и Анне-Ли Фершель, специалисты по образованию в сфере окружающей среды, Департамент окружающей среды
  • июня в 16.00 «Депрессия у людей пожилого возраста и ее лечение», Александр Жарковский, профессор фармакологии и токсикологии Тартуского университета.
  • 8 июня Ознакомительная поездка в центр Арво Пярта в Лауласмаа. Знакомство с жизнью и творчеством Арво Пярта.
  Naised kuulavad loengut

  Väärikate ülikool alustab Narvas sügissemestri loengutega  

  SVNC.TK.329 Koolieelne pedagoogika eesti keeles

  Aidata koolieelsete lasteasutuste õpetajatel parandada oma erialase eesti keele oskust ja tõsta oma professionaalsust õpetades eesti keeles.
  Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

  Narvas alustavad õpinguid tulevased eesti keeles õpetavad klassiõpetajad