Foto:
Kaja Karo

Väärikate ülikool jätkab Narvas taas loengutega

На русском ниже

Pärast koroonapandeemiast tingitud pausi jätkab Tartu Ülikooli väärikate ülikool Narva kolledžis igakuiste loengutega. Esimesena peab 29. septembril kell 16 Swedpanki Narva filiaali juhataja Eve Kampus loengu petukõnedest ja pettustest hoidumisest, investeerimisest ja säästmisest.

Väärikate ülikooli loengutele on oodatud kõik avatud ja aktiivsed inimesed vanuses 50+, kes soovivad suhelda huvitavate inimestega ja olla kursis Narvas ja Eestis toimuvaga. Loengutel käsitletakse nii praktilisi kui ka silmaringi laiendavaid teemasid.  

Loengud toimuvad vene keeles ja on tasuta. 

Narva linnapea Katri Raigi sõnul ootavad linna väärikas eas kuulajad loenguid juba väga. „On väga rõõmustav, et kolledž näeb enda rolli linnas ja regioonis mitte ainult kõrghariduse andjana, vaid teenib ühiskonda laiemalt, pakkudes enesetäiendamisvõimalusi igas vanuses kuulajatele,“ kommenteeris Raik.

Sügissemestri loengud:
Loengukava on muutunud

  • 29. september kell 16 „Petukõnedest ja pettustest hoidumine, investeerimisest ja säästmisest“, Swedpanki Narva filiaali juhataja Eve Kampus
  • 20. oktoober kell 16 „Elektri ja sooja hind ning kokkuhoid“, Enefit Power juhatuse esimees Andres Vainola  
  • 24. november kell 16 „COVID ja vaktsineerimine“, doktor Aleksei Semõkin 
  • 8. detsember kell 16 „Ravimid ja meie ühiskonna tervis“, Tartu Ülikooli farmokoloogia ja toksikoloogia professor Aleksandr Žarkovski 
  • 19. jaanuar kell 16 „Kuidas mõista ajalugu?”, Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor David Vseviov  


Väärikate ülikooli sügissemestri kursuse lõpetamine toimub 19. jaanuaril 2023. 

Loengud toimuvad Tartu Ülikooli Narva kolledži (Raekoja plats 2) auditooriumis 200. 

Registreeruda saab kohapeal. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutel, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Narvas on loenguid peetud alates 2013. aastast. Väärikate ülikooli programmid toimuvad üle Eesti: Tartus, Tallinnas (eesti ja vene keeles), Pärnus, Viljandis, Narvas (vene keeles), Valgas, Kuressaares, Türil, Keilas, Põlvas, Elvas ja Võrumaal.

Väärikate ülikooli programme toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, kohalikud omavalitsused ja eraettevõtjad.

 

Университет для старшего поколения возобновляет лекции в Нарве

После перерыва из-за пандемии коронавируса Университет для старшего поколения Тартуского университета продолжает ежемесячные лекции в Нарвском колледже. 29 сентября в 16:00 руководитель нарвского филиала Swedpank Еве Кампус прочитает в колледже лекцию «О звонках мошенников и о том, как не стать жертвой мошенничества, об инвестировании и накоплениях».

На лекции университета для старшего поколения приглашаются все открытые и активные люди в возрасте 50+, которые хотят общаться с интересными людьми и быть в курсе того, что происходит в Нарве и в Эстонии. Лекции охватывают как практические, так и расширяющие кругозор темы.

Лекции проводятся на русском языке, для участников бесплатны.

По словам мэра города Нарва Катри Райк, представители старшего поколения горожан уже с нетерпением ждут лекций. «Очень радует, что колледж видит свою роль в городе не только в предоставлении высшего образования, но и в служении обществу в более широком смысле, предлагая аудитории любого возраста возможности для самосовершенствования», - прокомментировала Райк.

Лекции осеннего семестра:
Расписание лекций изменилось.

  • 29 сентября «О звонках мошенников и о том, как не стать жертвой мошенничества, об инвестировании и накоплениях», Еве Кампус, руководитель нарвского филиала Swedpank
  • 20 октября: «Цены на электроэнергию и тепло, энергосбережение», Андрес Вайнола, председатель правления  предприятия «Enefit Power»
  • 24 ноября: «COVID и вакцинация», доктор Алексей Семыкин
  • 8 декабря: «Лекарства и здоровье нашего общества», профессор кафедры фармакологии и токсикологии Тартуского университета Александр Жарковский
  • 19 января: «Как понять историю?», Давид Всевиов, почетный профессор Эстонской академии художеств

Окончание осеннего семестра университета длястаршего поколения состоится 19 января 2023 года.

Лекции будут проходить в аудитории 200 Нарвского колледжа Тартуского университета (Ратушная площадь, 2).

Начало в 16.00.

Вы можете зарегистрироваться на месте. Все студенты, которые посетят как минимум 75% лекций, получат справку Тартуского университета о прохождении курса повышения квалификации.

Университет для старшего поколения Тартуского университета начал свою деятельность в 2010 г. в Пярну и Тарту. В Нарве лекции проводились начиная с 2013 г. Программы Университета для старшего поколения проходят повсеместно в Эстонии: в Тарту, Таллинне (на эстонском и русском языках), Пярну, Вильянди, Нарве (на русском языке), Валга, Курессааре, Тюри, Кейла, Эльва и Вырумаа.

#täiendusõpe
Üliõpilane

Kolledžis algab baaskoolitus kõrge abivajadusega ja riskikäitumisega noortega töötavale spetsialistile

06.09.2022
#täiendusõpe

SVNC.TK.297. Stress ja läbipõlemine õpetaja töös (vene keeles)

Koolituse eesmärk on õppida tundma stressi ja läbipõlemise sümptomeid ning nendega toimetulemise võimalusi õpetaja töös.
06.09.2022
#täiendusõpe

SVNC.TK.297. Stress ja läbipõlemine õpetaja töös

Koolituse eesmärk on õppida tundma stressi ja läbipõlemise sümptomeid ning nendega toimetulemise võimalusi õpetaja töös.
24.08.2022