Erasmus+ noortevaldkonna akrediteering

Akrediteeringu eesmärk on laiendada noorsootöö kutseala professionaalsust. See pakub mitte- ja informaalseid õppimisvõimalusi noorsootöö üliõpilastele, õppejõududele ning noorsootöö kutseala kogukonnale. Projekt toetab nende kultuuridevahelist õppimist, pädevuste arengut ning panustab kõrgekvaliteedilisse noorsootöö praktiseerimisse.

Erasmus+ akrediteering toetab kõrgel tasemel noorsootööalase professionaalsuse laiendamist, pakkudes väärtuslikke mitte- ja informaalseid õppimiskogemusi. See hõlmab kultuuridevahelist õppimist, pädevuste arendamist ja kvaliteetse noorsootöö praktiseerimist, aidates kaasa õppejõudude ja üliõpilaste professionaalsele kasvule ning rahvusvahelisele koostööle.

Projekti raames suureneb teadlikkus ja oskused Euroopa dimensiooni integreerimiseks õppekavasse, välisriikide mitteformaalse õppe mõistmiseks ja rahvusvaheliste noorsootöö praktikutega suhtlemiseks. Eesmärgiks on luua tugevamad sidemed välispartneritega, jagada kogemusi ja luua uusi koostöövõimalusi.

Projekti käigus suureneb üliõpilaste arv, kes oma õpingute ajal osalevad rahvusvahelises noorsootöös. Õppereisid on integreeritud õppetöö osaks ning neid toetatakse süstemaatiliselt õppejõudude poolt. Projekt aitab tõsta teadlikkust rahvusvahelisest noorsootööst.

Akrediteeringu tegevussuunad

  1. Noorsootöö õppekava rahvusvahelistumine: suurendades välisõppejõudude kaasamist ja õppejõudude rahvusvahelist mobiilsust, tugevdatakse õppeprogrammi kvaliteeti ja mitmekesisust.

  1. Tulevaste noorsootöö professionaalide rahvusvaheline ettevalmistus: arendades üliõpilaste rahvusvahelist mobiilsust ja võrgustikutöö oskusi, valmistatakse neid ette tegutsema globaliseeruvas maailmas.

  1. Koostöö ja kogukonna areng: tihedate partnerlussuhete loomine ja koostöö noorsootöö kutseala kogukonnaga toetab õppeprogrammi tugevdamist ja laiendamist.

Akrediteering võimaldab Tartu Ülikooli Narva kolledžil toetada oma üliõpilaste ja õppejõudude rahvusvahelist arengut, pakkudes neile võimalusi osaleda rahvusvahelistes projektides ja õppereisidel. Samuti tugevdab see kolledži positsiooni rahvusvahelises noorsootöö haridusmaastikul, edendades kultuuridevahelist õpet ja suurendades üliõpilaste, õppejõudude ning noorsootöö kutseala kogukonna võimalusi saada aktiivseteks ja vastutustundlikeks maailmakodanikeks.

Image
Foto on dekoratiivne
Image
Foto on dekoratiivne
Image
Foto on dekoratiivne