Autor:
Kaja Karo

Juhtimine ja struktuur

Narva kolledž on Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna koosseisu kuuluv kolledž, mis tegutseb kõrgharidusseaduse, Tartu Ülikooli seaduse, Tartu Ülikooli põhikirja, oma põhikirja ja teiste õigusaktide alusel.

Põhiülesanne

Kolledži põhiülesanne on taseme- ja täiendusõppe korraldamine kasvatus- ja sotsiaalteadustes, piirkonna arengu ning riikliku lõimumispoliitika toetamine, osalemine ülikooli teadus- ja muus tegevuses ning nendel tegevustel põhinevate teenuste osutamine.

Missioon

Kolledži missioon on olla teadmistepõhise ühiskonna arengu vedav jõud ja selle järjepidevuse tagaja Ida-Virumaal ning teenida ühiskonda õppe- ja teadustegevuse kaudu. Pakkuda õppijatele parimaid võimalusi enesearenguks ja kvaliteetse kõrghariduse omandamiseks Narvas, aidata ühiskonnas kaasa teadmiste rakenduslikkusele ning Eesti riigis eri kultuuride ja kultuurikandjate arengule.

Juhtimine

Kolledži kõrgeim otsustuskogu on kolledži nõukogu. 

Nõukogu koosseisu kuuluvad

  • kolledži direktor, õppedirektor ja haldusjuht,
  • sotsiaalteaduste valdkonna esindaja,
  • humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna esindaja,
  • viis kolledži akadeemiliste töötajate esindajat,
  • kolm üliõpilaste esindajat,
  • kolledži hoolekogu esindaja.

Kolledži tööd juhib direktor, kelle valib viieks aastaks Tartu Ülikooli senat.
Alates 1. augustist 2022 juhib Narva kolledžit direktor Indrek Reimand.

Struktuur

Suurendamiseks klõpsa joonisel.

Image
Foto on dekoratiivne

Kehtib alates 1. juunist 2024.