Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Konverentsid

Narva kolledži traditsioonilised konverentsid keskenduvad pedagoogikale, keele- ja kultuuriuuringutele.

Kolledži õppehoones asub Ida-Virumaa nüüdisaegseim konverentsi- ja ürituskeskus.

Enne kooliaasta algust toimub kolledžis õpetajate suurim aastakonverents, et koguda ja jagada algavaks kooliaastaks teadmisi ning inspiratsiooni.

Konverents toimub alates 1999. aastast igal aastal augusti lõpus.

Loe lähemalt konverentsi veebilehelt.

Rahvusvaheline teaduskonverentsi eesmärk on uurali/soome-ugri ning indoeuroopa  keelte ja kultuuride võrdlev või kõrvutav uurimine. Konverentsile oodatakse keele-, kirjandus-, rahvaluule- ja muusikateadlasi, ajaloolasi, etnograafe, etnolooge ning arheolooge.

14.–15. oktoobril 2022 toimus Tartu Ülikooli Narva kolledžis V “Uralo-indogermanica”, mille korraldame üle aasta hõimupäeva ajal vaheldumisi kirjanduskonverentsiga “Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes”. Konverentsiks ilmub ettekannete kokkuvõtteid sisaldav samanimeline teesivihik.  

Esimene hõimupäeva konverents “Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes” toimus Narvas 2013. aastal ja seda korraldame üle aasta vaheldumisi teaduskonverentsiga Uralo-indogermanica. Konverentsi keskne temaatika on rahva- ja rahvuskultuur ning sellega seotud vabaduse mõiste. Konverentsi saadab hõimukontsert, raamatuesitlus ja -näitus. Üritustele on oodatud kirjandus-, keele-, rahvaluule- ja muusikateadlased, etnograafid, etnoloogid ning kõik kohalikud inimesed ja külalised, kellele Ida-Euroopa ilukirjandus, folkloor, muusika huvi pakub. Konverentsiks ilmub ettekannete kokkuvõtteid sisaldav samanimeline teesivihik.  

Õuesõppe konverents on iga-aastane lasteaia- ja klassiõpetajatele ning teistele õuesõppe huvilistele mõeldud konverents. Kahepäevase konverentsi vorm on omane õuesõppe traditsioonile - esimese päeva algul on teoreetilised ettekanded siseruumis ja edasi toimuvad kahel päeval õpiõued õues. Igal aastal tutvustatakse konverentsil õuesõppe traditsioone ja kogemusi teistes riikides.

Konverentsi eesmärk on tutvustada õpetajatele õuesõppe teoreetilisi lähtekohti ja vahendada parimaid praktikaid õuesõppe rakendamisel haridusasutustes.  Õpiõuesid viivad läbi praktikud ja koolitajad.

27. oktoobril 2022 toimus õuesõppe konverents "Laste digikompetentsi arengu toetamine õue- ja toakeskkonnas".

Konverentsi eesmärgiks on luua platvorm inglise keele õpetamise uuringute ja heade tavade aruteluks ja levitamiseks.

Loe lähemalt konverentsi ingliskeelselt veebilehelt.

Igal aastal korraldatakse inglise keele õpetajatele ka praktilisis koolitusi. 

Loe lähemalt konverentsi veebilhehelt.

Soome keele päeva ehk Agricola päeva peetakse esimese soomekeelse aabitsa ja katekismuse autori, Uue Testamendi tõlkija M. Agricola surmapäeval 9. aprillil. Agricola suri 1557. aastal ja oli esimene luterlik Soome piiskop. Tartu ülikooli Narva kolledžis oleme seda päeva alates 2013. aastast konverentsiga tähistatud. 2022. aastal toimus X Agricola päeva konverents. Konverentsi ettekannete teese sisaldava iga aasta ilmuva kogumiku pealkiri on “Folklore and written traditions of the Finno-Ugric peoples.”  

#teadus
Kallistavad tüdrukud

Noorsootöötajal aitab läbi lüüa noorte väärtuste mõistmine

#õpetamine #teadus
Tartu Ülikooli Narva kolledži raamatukogu

Õppematerjalid

#teadus
Agricola

Mikael Agricola päeva konverents