Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Konverentsid

Narva kolledži traditsioonilised konverentsid keskenduvad pedagoogikale, keele- ja kultuuriuuringutele.

Kolledži õppehoones asub Ida-Virumaa nüüdisaegseim konverentsi- ja ürituskeskus.

 

Pedagoogiline konverents 

Enne kooliaasta algust toimub kolledžis õpetajate suurim aastakonverents, et koguda ja jagada algavaks kooliaastaks teadmisi ning inspiratsiooni. Konverents toimub alates 1999. aastast igal aastal augusti lõpus.

Loe lähemalt konverentsi veebilehelt.

Rahvusvaheline konverents „Uralo-indogermanica“

Rahvusvaheline teaduskonverentsi eesmärk on uurali/soome-ugri ning indoeuroopa  keelte ja kultuuride võrdlev või kõrvutav uurimine. Konverentsile oodatakse keele-, kirjandus-, rahvaluule- ja muusikateadlasi, ajaloolasi, etnograafe, etnolooge ning arheolooge.

Konverentsi korraldatakse üle aasta vaheldumisi hõimupäeva konverentsiga.

Loe lähemalt konverentsi veebilehelt

Hõimupäeva konverents

Esimene hõimupäeva konverents “Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes” toimus Narvas 2013. aastal ja seda korraldatakseüle aasta vaheldumisi teaduskonverentsiga Uralo-indogermanica. Konverentsi keskne temaatika on rahva- ja rahvuskultuur ning sellega seotud vabaduse mõiste. Konverentsi raames toimub ka hõimukontsert, raamatuesitlus ja -näitus. 

Loe lähemalt konverentsi veebilehelt

Õuesõppe konverents

Õuesõppe konverents on iga-aastane lasteaia- ja klassiõpetajatele ning teistele õuesõppe huvilistele mõeldud konverents. Kahepäevase konverentsi vorm on omane õuesõppe traditsioonile - esimese päeva algul on teoreetilised ettekanded siseruumis ja edasi toimuvad kahel päeval õpiõued õues. Igal aastal tutvustatakse konverentsil õuesõppe traditsioone ja kogemusi teistes riikides.

Konverentsi eesmärk on tutvustada õpetajatele õuesõppe teoreetilisi lähtekohti ja vahendada parimaid praktikaid õuesõppe rakendamisel haridusasutustes.  Õpiõuesid viivad läbi praktikud ja koolitajad.

Loe lähemalt konvererentsi veebilehelt

Rahvusvaheline ELT konverents

Konverentsi eesmärgiks on luua platvorm inglise keele õpetamise uuringute ja heade tavade aruteluks ja levitamiseks. Igal aastal korraldatakse inglise keele õpetajatele ka praktilisi koolitusi. 

Loe lähemalt konverentsi veebilehelt.

Mikael Agricola päeva konverents 

Soome keele päeva ehk Agricola päeva peetakse esimese soomekeelse aabitsa ja katekismuse autori, Uue Testamendi tõlkija M. Agricola surmapäeval 9. aprillil. Agricola suri 1557. aastal ja oli esimene luterlik Soome piiskop. Tartu ülikooli Narva kolledžis tähistatakse Agricola surmapäeva konverentsiga alates 2013. aastast. 

Loe lähemalt konverentsi veebilehelt
 

Muud konverentsid aastal 2024

Konverents "Mõistmise mustrid: arusaamad, traditsioonid ja identiteet tänapäeva maailmas"

29. aprill 2024

Konverentis teema on väärtuste kujunemine ja traditsioonide ning pärimuse roll, aga ka usaldus, sotsiaalsed representatsioonid ja identiteet. Loe lähemalt...

Muud konverentsid aastal 2023

Konverents "Koha kultuuriline maine ja mentaalne kaart: Narva"

19.-21. oktoober 2023

Konverentsi käigus uuritakse tähelepanelikult Narva kultuuri- ja mentaalkaarte nii klassikaliste teoreetiliste ettekannete kui ka praktiliste uurimise kaudu.  Konverents jätkab teadusürituste sarja, mille eesmärk on uurida Eesti konkreetseid kohti, kohalikku identifitseerimist, nähtavaid ja nähtamatuid piire, piirkonna elanike topograafilisi hierarhiaid (topograafilisi eelistusi). Loe lähemalt...
 

ESTO-RUSSICA XI. Professor Sergei Issakovi mälestusele pühendatud seminar 

3. november 2023

Teaduslik seminar ESTO-RUSSIСA ühendab juba üheteistkümnendat korda eesti-vene kultuurikontaktide uurijaid Tartust, Narvast ja teistest Eesti linnadest. Seminaris osalejad esitavad ettekandeid, mis on pühendatud eesti-vene kirjanduslike ja kultuuriliste kontaktide, Narva ajaloo uuringutele. Loe lähemalt...


Konverents "Prohvet Maltsveti jälgedes. 160 aastat eestlust Krimmis"

11. mai 2023

Konverentsil räägitakse eestlaste väljarändamisest Krimmi 19. sajandil, eestlaste küladest enne ja pärast 1930. aastaid, eesti keele õppest maailmas, eesti keele ja kultuuri õpetajate tegevusest, eesti kultuuripäevadest Krimmis, Krimmi ajaloo uurijatest, seltside tegevusest, aga ka propagandamasina tööst inimeste mõjutamisel, eestluse hoidmisest maailmas. Loe lähemalt...
 

Konverents „Noorte väärtuste jõustamine“

25. mai 2023

Konverentsil fookuses on väärtuspõhise lähenemise tähendus ja olemus töös noortega. Samuti jagatakse praktilisi näiteid ja kogemusi, miks ning kuidas noorte väärtusi tegevuste ja teenuste planeerimisel paremini arvesse võtta. Loe lähemalt konverentsi ingliskeelselt veebilehelt.