Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Konverentsid

Narva kolledži traditsioonilised konverentsid keskenduvad pedagoogikale, keele- ja kultuuriuuringutele.

Kolledži õppehoones asub Ida-Virumaa nüüdisaegseim konverentsi- ja ürituskeskus.

 

Pedagoogiline konverents 

Enne kooliaasta algust toimub kolledžis õpetajate suurim aastakonverents, et koguda ja jagada algavaks kooliaastaks teadmisi ning inspiratsiooni. Konverents toimub alates 1999. aastast igal aastal augusti lõpus.

Loe lähemalt konverentsi veebilehelt.


Rahvusvaheline konverents „Uralo-indogermanica“

Rahvusvaheline teaduskonverentsi eesmärk on uurali/soome-ugri ning indoeuroopa  keelte ja kultuuride võrdlev või kõrvutav uurimine. Konverentsile oodatakse keele-, kirjandus-, rahvaluule- ja muusikateadlasi, ajaloolasi, etnograafe, etnolooge ning arheolooge.

Konverentsi korraldatakse üle aasta vaheldumisi hõimupäeva konverentsiga.

Loe lähemalt konverentsi veebilehelt


Hõimupäeva konverents

Esimene hõimupäeva konverents “Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes” toimus Narvas 2013. aastal ja seda korraldatakseüle aasta vaheldumisi teaduskonverentsiga Uralo-indogermanica. Konverentsi keskne temaatika on rahva- ja rahvuskultuur ning sellega seotud vabaduse mõiste. Konverentsi raames toimub ka hõimukontsert, raamatuesitlus ja -näitus. 

Loe lähemalt konverentsi veebilehelt


Õuesõppe konverents

Õuesõppe konverents on iga-aastane lasteaia- ja klassiõpetajatele ning teistele õuesõppe huvilistele mõeldud konverents. Kahepäevase konverentsi vorm on omane õuesõppe traditsioonile - esimese päeva algul on teoreetilised ettekanded siseruumis ja edasi toimuvad kahel päeval õpiõued õues. Igal aastal tutvustatakse konverentsil õuesõppe traditsioone ja kogemusi teistes riikides.

Konverentsi eesmärk on tutvustada õpetajatele õuesõppe teoreetilisi lähtekohti ja vahendada parimaid praktikaid õuesõppe rakendamisel haridusasutustes.  Õpiõuesid viivad läbi praktikud ja koolitajad.

Loe lähemalt konvererentsi veebilehelt


Rahvusvaheline ELT konverents

Konverentsi eesmärgiks on luua platvorm inglise keele õpetamise uuringute ja heade tavade aruteluks ja levitamiseks. Igal aastal korraldatakse inglise keele õpetajatele ka praktilisi koolitusi. 

Loe lähemalt konverentsi veebilehelt.


Mikael Agricola päeva konverents 

Soome keele päeva ehk Agricola päeva peetakse esimese soomekeelse aabitsa ja katekismuse autori, Uue Testamendi tõlkija M. Agricola surmapäeval 9. aprillil. Agricola suri 1557. aastal ja oli esimene luterlik Soome piiskop. Tartu ülikooli Narva kolledžis tähistatakse Agricola surmapäeva konverentsiga alates 2013. aastast. 

Loe lähemalt konverentsi veebilehelt
 

Tartu Ülikooli Narva kolledži konverents

Pedagoogilisel konverentsil jagavad õpetajad lõimitud aine-ja keeleõppe kogemusi

Illustratsioon

Narva noored eestivenelased – kelle omad nad on?

Konverents Narva kolledžis

Publikatsioonid