Autor:
Adam Winger, Unsplash

Lastevanemate akadeemia /Родительская академия

На русском ниже

Narva kolledži lastevanemate akadeemia tegutses ka 10 aasta tagasi. Kutsusime selle taas ellu, sest kolledž näeb missiooni eestikeelsele õppele ülemineku toetamisel Narvas ja Ida-Virumaal. Lapsevanemad on murelikud, kuidas oma lapsi parimal moel aidata. Püüame akadeemia loengutel ja seminaridel vastata kõige levinumatele küsimustele ning uurida vanematelt, millised teemad on nende jaoks kõige põletavamad.

Lastevanemate akadeemia kohtumised toimuvad vene keeles.
 

13. märts kell 17.30 
Natalja Mjalitsina "Vene lapsevanema roll eestikeelses õppes"

Natalja Mjalitsina on pikaaegne eesti keele õpetaja ja kahe eesti keeles õppiva lapse ema. Natalja töötab Tallinna Pae Gümnaasiumi arendusjuhi ja Tallinna Õpetajate Maja metoodika- ja kompetentsiüksuse juhina. Üksus on loodud eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks.  

22. märts kell 17.30 
"Kõneravi.ee digitaalse harjutusvara kasutamine kõne arendamiseks ja keeleõppe toetamiseks"

Seminari käigus tutvustame, kuidas kasutada Kõneravi.ee digitaalsete harjutuste keskkonda kõnearengu ja keeleõppe toetamiseks. Keskkonnas leiduvaid harjutusi kasutatakse edukalt paljudes koolides ja lasteaedades nii kõnehäirete korral kui ka eesti keele õppe toetamiseks. Harjutuste abil saab treenida hääldust, õppida lugema ja kirjutama ning laiendada sõnavara. Seminari käigus anname ülevaate erinevatest harjutustest ning keskkonna kasutamise võimalustest.

Kohtumine toimub eesti keeles sünkroontõlkega vene keelde.

1. aprill kell 17.30-19.30
Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas

Minister kohtub Narva lapsevanematega, et vastata nende küsimustele seoses eestikeelsele õppele üleminekuga.


Lastevanemate akadeemia kohtumised toimuvad Tartu Ülikooli Narva kolledži auditooriumis 200.

Kui soovite infot järgmiste kohtumiste ja esinejate kohta, siis palun jätke meile oma kontaktid.

Lastevanemate akadeemia loengutel pildistatakse ja materjali kasutatakse Narva kolledži veebilehel ja sotsiaalmeedias ürituse kajastamiseks. 

Родительская академия 

Родительская академия, которая действовала десять лет назад, возобновляет свою работу, чтобы предложить поддержку родителям, желающим помочь своим детям в связи с переходом на обучение на эстонском языке. 

Мероприятие проводится на русском языке; участие в мероприятии бесплатное.

13 марта в 17.30

Наталья Мялицина "Роль русскоязычного родителя в обучении на эстонском языке"

Первый гость академии – Наталья Мялицина, которая 13 марта в 17.30 расскажет о роли русскоязычного родителя в обучении на эстонском языке.

22 марта в 17.30 

Kõneravi.ee «Использование дигитальных упражнений kõneravi.ee для развития речи и оказания поддержки в изучении языка»

На встрече представители kõneravi.ee расскажут о том, как использовать среду дигитальных упражнений kõneravi.ee для развития речи и оказания поддержки в изучении языка. Упражнения, которые можно найти в этой среде, уже успешно используются во многих школах и детских садах как для детей с нарушениями речи, так и для оказания детям поддержки в изучении эстонского языка. При помощи упражнений можно тренировать произношение, учиться читать и писать, а также расширить словарный запас. В ходе встречи участникам расскажут о различных упражнениях и возможностях использования среды.

Встреча пройдет на эстонском языке с синхронным переводом на русский язык.

1 апреля в 17:30-19:30
Министр образования и науки Кристина Каллас 

Министр встретится с родителями из Нарвы, чтобы ответить на их вопросы в связи с переходом на обучение на эстонском языке.

Встреча пройдет в аудитории 200 Нарвского колледжа Тартуского университета.
 

Если вы хотите получать информацию о следующих встречах и докладчиках, пожалуйста, оставьте нам свои контактные данные.  

На лекциях Родительской академии производится фотосъемка, и полученный фотоматериал используется для освещения мероприятия на интернет-странице Нарвского колледжа и в социальных сетях.

Foto on dekoratiivne

Piret Kärtner: kes tahab, leiab eesti keele õppimiseks võimaluse

Energiatehnoloogia

Ülikool toob Ida-Virumaale tippspetsialiste ja tulevikutehnoloogiaid

Õppematerjalide tutvustamine haridustöötajatele Rakveres

Valminud on teaduspõhised materjalid kliimamuutustega seotud õppetegevuseks eri haridusastmetel