Õppekavad rakenduskõrgharidusõppes

Rakenduskõrgharidusõpe on kõrghariduse esimese astme õpe, mille eesmärk on omandada kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppesse minekuks vajalik pädevus. Õpe kestab kolm aastat ning lõpetades antakse sulle bakalaureusekraad ja seda tõendav Tartu Ülikooli diplom.

Ettevõtlus ja digilahendused (sessioonõpe)

Infotehnoloogiliste süsteemide arendus (päevaõpe)

Õppekavad bakalaureuseõppes

Bakalaureuseõpe on kõrghariduse esimese astme õpe, mille eesmärk on süvendada üldhariduslikke teadmisi, eriala alusteadmisi ja -oskusi, et jätkata õpinguid magistriastmes või asuda omandatud erialal tööle. Õpe kestab kolm aastat ning lõpetades antakse sulle bakalaureusekraad ja seda tõendav Tartu Ülikooli diplom.

Noorsootöö (päevaõpe)

Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas (sessioonõpe)

Keeled ja mitmekeelsus koolis (päevaõpe)

Õppekavad magistriõppes

Magistriõpe on kõrghariduse teise astme õpe, mille eesmärk on süvendada erialateadmisi ja -oskusi ning omandada vajalikud teadmised tööks või õpingute jätkamiseks doktoriõppes. Õpe kestab kaks aastat ning lõpetades antakse sulle magistrikraad ja seda tõendav Tartu Ülikooli diplom.

Keeleõpetaja mitmekeelses koolis (sessioonõpe)

Vene keele õpetamine võõrkeelena (päevaõpe)

 

 

Võta meiega ühendust

Natalia Kravtšenko
õppekorralduse spetsialist (päevaõpe)
natalia.kravtshenko@ut.ee
740 1907


Maarja-Mai Lõokene
õppekorralduse spetsialist (sessioonõpe)
maarja-mai.lookene@ut.ee
740 1909