Skip to main content

Õigusaktid

Tartu Ülikool on avalik-õiguslik ülikool, mis tegutseb Tartu Ülikooli seadusekõrgharidusseaduseteadus- ja arendustegevuse korralduse seadusekõrgharidusstandardi ja muude õigusaktide alusel.

Ülikooli tegevuse alused on sätestatud Tartu Ülikooli põhikirjas.

Tartu Ülikooli arengukavas on sätestatud ülikooli missioon, visioon ja strateegilised eesmärgid.

Head tavad toetavad ülikooli missiooni täitmist, organisatsiooni arendamist ja selle väärtusi.
 

Tartu Ülikooli õigusaktide terviktekstid ja dokumendivormid

 

Kolledži tegevust puudutavad õigusaktid ja dokumendid

Õppetööd puudutavad dokumendivormid ja juhendid​​​​​​​

#instituudist
Tartu Ülikooli Narva kolledži veebileht

Narva kolledži veebileht on saanud värske sisu ja vormi

Jaga
27.07.2022
#instituudist #õppimine #õpetamine #teadus
Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilane

Mitmekeelne ja -kultuuriline haridus

Jaga
20.07.2022
#instituudist #koostöö
Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilane

Regionaalareng ja koostöö

Jaga
20.07.2022