Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Hõimunädala kirjanduskonverents "Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes"

27.−28. oktoobril 2023 toimub Narva hõimunädala kirjanduskonverents "Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes VI: Sandor Petöfist Edith Södergranini". Ürituste sarjaga mälestame eeskätt kaht suurt 19. ja 20. sajandi luulekunsti uuendajat Sandor Petöfit ja  Edith Södergrani, kelle jaoks 2023. aasta on juubeliaasta.

Sündmuste keskne temaatika on rahva- ja rahvuskultuur ja vabaduse kontseptsioon. Varasematel aastatel on konverentsile saabunud osalejaid ka Rumeeniast, Slovakkiast, Saksamaalt ja ka Lätist, mis on võimaldanud soome-ugri temaatikat oluliselt laiendada ja ühtlasi turvustada hõimurahvaste kultuure laiemas ringis.

Osalema ootame ennekõike kirjandus-, keele-, rahvaluule- ja muusikateadlasi, etnograafe, etnolooge ja kõiki huvilisi, kellele pakub huvi Ida-Euroopa ilukirjandus, folkloor, etnograafia ja muusika.

Käesoleva aasta konverentsi programmis on lisaks ettekannetele ka hõimukontsert, raamatunäitus ning -esitlus. 

Narva ingerisoome koori "Iloiset ystävät" kontserdile ootame nii linnarahvast kui ka teadusürituse ja raamatunäituse publikut. Koori repertuaaris on üle saja laulu soome kirjakeeles, ingerisoome murretes ning eesti keeles.

Kolledži fuajees avatakse konverentsi ajal soome-ugri raamatunäitust "Petöfist Södergranini: soome-ugri luulekunsti uuendamine läbi aegade".

Tutvu konverentsi kavaga

 Üritused toimuvad valdavalt hübriibvormis.
 

Narva hõimupäevade üritused on toimunud ja toimuvad ka sel aastal mitme organisatsiooni koostöös. Koostöös Narva Linnavalitsusega on hõimupäevad "Narva Eesti sügispealinn" ürituste kavas. Esimene hõimupäeva konverents "Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes" toimus Narvas 2013. aastal ja seda oleme vaheldumisi korraldanud konverentsiga "Uralo-indogermanica".

Korraldustoimkond
Szilárd Tibor Tóth (toimkonna esimees, TÜNK),
Enda Trubok (TÜNK)
Piret Norvik (Tallinn)
Helle Kuldsepp (Narva Ingerisoomlaste Selts)

Toimumiskohad
Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Raekoja plats 2
Hotell Inger, Puškini 28

Konverents toetavad Eesti Kultuurkapital ja Narva linn. Koostööpartnerid: Narva Ingerisoomlaste Selts, EELK Narva Maarja Kogudus, MTÜ Hingekaitse.

Konverentsil pildistatakse ja filmitakse ning materjali kasutatakse Narva kolledži veebilehel ja sotsiaalmeedias.