Autor:
Jarek Jõepera

Miks valida Narva kolledž?

Tule astu esimene samm oma tuleviku poole ning vali õppimiseks Narva kolledž. Pakume sulle inspireerivat õpikeskkonda ja mitmekülgseid võimalusi nii õppimiseks kui ka eneseteostuseks. 

Tulevikku vaatavad õppekavad

Narva kolledž on kujunenud üheks Eesti üldharidus- ja keelekümbluskoolide õpetajate koolituskeskuseks. Lisaks õpetajakoolituse erialadele saab kolledžis õppida noorsootööd, ettevõtlust, projektijuhtimist ja IT-süsteemide arendamist.

Ainulaadne asukoht

Kolledž on tihedalt seotud Tartu Ülikooliga, hoides ja arendades akadeemilisi traditsioone Kirde-Eestis ning toetades Eesti ühiskonna lõimumist. 

Suurepärane õpi- ja elukeskkond

Meie õppehoone on ilus ja kaasaegne ning nii üliõpilastele kui ka õppejõududele meeldib selle väga hea atmosfäär. Peale loenguruumide on meie majas puhkealad üliõpilastele ja erialaraamatukogu. 2020. aastal valmis kolledži uus basseiniga majutushoone. 

Tipptasemel õppejõud ja praktikud

Sind õpetavad Eesti parimad akadeemilise taustaga eksperdid ja oma ala tunnustatud praktikud. Pooltel meie õppejõududest on kas doktorikraad või nad õpivad doktorantuuris. Me teeme tihedat koostööd nii Tartu Ülikooli, välisülikoolide kui ka avaliku sektori asutustega pedagoogika, psühholoogia ja majandusteaduste vallas.

Aktiivne üliõpilas- ja kultuurielu

Narva üliõpilaselu on aktiivne ja kaasahaarav ning üliõpilasesindus toetab tudengite algatusi ja ideid. Kolledžis toimuvad filmiõhtud, kontserdid, näitused ja festivalid, kultuuriüritused ja konverentsid. 

Narva kultuuri- ja spordielu on põnev. Ülelinnalistest üritustest võib nimetada Station Narvat, Vabaduse teatrifestivali ja Narva linna jooksu. Kreenholmi linnaosas tegutseb Narva kunstiresidentuur ja kolledžis Narva Jazz Club. Lisaks saab osa võtta keele-, kirjandus- ja väitlusklubide tegevusest. 

Mitmekultuuriline keskkond ja rahvusvaheline õpikogemus

Kolledži eripäraks on mitmekeelne õppetöö ja mitmekultuuriline õpikeskkond. Meil on koostööpartnereid maailma eri nurkadest ja see annab võimaluse saada Narvas tõeliselt rahvusvaheline õpikogemus. 

Edukad vilistlased

Umbes 80% lõpetajatest asub tööle õpitud erialal. Enamik on leidnud tööd koolides ja koolieelsetes lasteasutustes, linna- ja vallavalitsustes ning muudes riigiasutustes. Meie vilistlased tegutsevad ka kolmanda sektori asutustes ning eraettevõtetes. Loomulikult jätkavad paljud õpinguid magistri- ja doktoriõppes.

Narva on võimaluste maa

Narva kasvab ja areneb. Eestis pole praegu piirkonda, mis vajaks enam kvalifitseeritud ja uuendusmeelseid noori ja kus oleks sedavõrd suurepärased võimalused eneseteostuseks.

Tutvu üliõpilaselu ja õppimisvõimalustega

Foto on dekoratiivne

Mare Kitsnik: eestikeelsele õppele üleminekut toetav õppevara – kuidas tagada kvaliteet?

Foto on dekoratiivne

Narva kolledž 25

Foto on dekoratiivne

Emakeelepäeva tähistamine Narva kolledžis