Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Miks tulla õppima Narva kolledžisse?

Ainulaadne asukoht

Narva kolledž pakub Tartu Ülikooli kvaliteedimärgiga kõrgharidust, hoiab ja arendab akadeemilisi traditsioone Kirde-Eestis ning on Eesti ühiskonna lõimumise edendaja.

Parim õpi- ja elukeskkond

Kolledži õppehoone on Euroopa idapiiri kõige uuenduslikum ehitis, kus on loodud suurepärased tingimused nii õppimiseks kui ka vaba aja veetmiseks.

2020. aasta oktoobrist alates on üliõpilastel võimalik elada värskelt ehitatud majutushoones aadressil Kerese 14. Uut hoonet haldab Tartu Üliõpilasküla.

Tipptasemel õppejõud

Kolledžis on 25 õppejõudu Narvast, Tartust, Pärnust ja Tallinnast, neist üheksa on doktorikraadiga. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonda kuuluvat kolledžit iseloomustab tihe koostöö nii Tartu Ülikooli, välisülikoolide kui ka avaliku sektori asutustega psühholoogia, politoloogia, majandusteaduste ja muus vallas.

Tulevikku vaatavad õppekavad

Narva kolledž on kujunenud üheks Eesti kakskeelsete üldharidus- ja keelekümbluskoolide õpetajate koolituskeskuseks. Lisaks õpetajakoolituse erialadele saab kolledžis õppida noorsootööd, ettevõtlust, projektijuhtimist ja IT-süsteemide arendamist.

Mitmekultuuriline keskkond

Kolledži eripäraks on mitmekeelne õppetöö ja mitmekultuuriline õpikeskkond. Need annavad elukogemuse, mida väärtustatakse kõikjal.

Umbes 80% lõpetajatest asub tööle õpitud erialal. Enamik on leidnud tööd koolides ja koolieelsetes lasteasutustes, linna- ja vallavalitsustes ning muudes riigiasutustes. Meie vilistlased tegutsevad ka kolmanda sektori asutustes ning eraettevõtetes. Loomulikult jätkavad paljud õpinguid magistri- ja doktoriõppes.

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#õppimine
Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

Lõputööde kaitsmiste ajakava

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht