Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Miks tulla õppima Narva kolledžisse?

Ainulaadne asukoht

Narva kolledž pakub Tartu Ülikooli kvaliteedimärgiga kõrgharidust, hoiab ja arendab akadeemilisi traditsioone Kirde-Eestis ning on Eesti ühiskonna lõimumise edendaja.

Parim õpi- ja elukeskkond

Kolledži õppehoone on Euroopa idapiiri kõige uuenduslikum ehitis, kus on loodud suurepärased tingimused nii õppimiseks kui ka vaba aja veetmiseks.

2020. aasta oktoobrist alates on üliõpilastel võimalik elada värskelt ehitatud majutushoones aadressil Kerese 14. Uut hoonet haldab Tartu Üliõpilasküla.

Tipptasemel õppejõud

Kolledžis on 25 õppejõudu Narvast, Tartust, Pärnust ja Tallinnast, neist üheksa on doktorikraadiga. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonda kuuluvat kolledžit iseloomustab tihe koostöö nii Tartu Ülikooli, välisülikoolide kui ka avaliku sektori asutustega psühholoogia, politoloogia, majandusteaduste ja muus vallas.

Tulevikku vaatavad õppekavad

Narva kolledž on kujunenud üheks Eesti kakskeelsete üldharidus- ja keelekümbluskoolide õpetajate koolituskeskuseks. Lisaks õpetajakoolituse erialadele saab kolledžis õppida noorsootööd, ettevõtlust, projektijuhtimist ja IT-süsteemide arendamist.

Mitmekultuuriline keskkond

Kolledži eripäraks on mitmekeelne õppetöö ja mitmekultuuriline õpikeskkond. Need annavad elukogemuse, mida väärtustatakse kõikjal.

Edukad vilistlased

Umbes 80% lõpetajatest asub tööle õpitud erialal. Enamik on leidnud tööd koolides ja koolieelsetes lasteasutustes, linna- ja vallavalitsustes ning muudes riigiasutustes. Meie vilistlased tegutsevad ka kolmanda sektori asutustes ning eraettevõtetes. Loomulikult jätkavad paljud õpinguid magistri- ja doktoriõppes.

Narva on võimaluste maa

Narva kasvab ja areneb. Eestis pole praegu piirkonda, mis vajaks enam kvalifitseeritud ja uuendusmeelseid noori ja kus oleks sedavõrd suurepärased võimalused eneseteostuseks. 

Tutvu üliõpilaselu ja õppimisvõimalustega

Tartu Ülikooli Narva kolledži õppehoone

Kandideeri 30. oktoobriks 2023 “Poliitilise ja strateegilise kommunikatsiooni semiootika” talvekooli

Töökohapõhine õpe noorsootöö õppekaval

Töökohapõhine õpe on õppevorm, kus ettevõttes või asutuses toimuba õppe osakaal on tavapärasest suurem.
Eva Piirimäe

Teadus-arendusprodekaan Eva Piirimäe: ärge väsige märkamast, kui erilises paigas te viibite