Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Õppimine eksternina

Narva kolledžis on võimalik valida eksternõppe raames tasu eest üksikuid õppeaineid. Läbitud ained saab ka üle kanda hilisematesse või mujal läbitavatesse tasemeõpingutesse.

Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on lubatud täita õppekava, sh teha eksameid ja arvestusi, kaitsta lõputööd või minna lõpueksamile. Eksterni staatuse taotlejal peab olema õppekavas eeldatud haridustase ja tal peavad olema täidetud vastuvõtueeskirjas sisseastumiseks määratud eeltingimused (nt teatud eeldusainete läbimise nõue magistriõppesse astumiseks). Eksterniks saamiseks tuleb esitada avaldus ja eksterni staatus antakse korraga semestriks või aastaks.

Ainetes õppimise eest tasutakse kehtiva ainepunktihinna alusel. Ühe ainepunkti hind jääb üldjuhul vahemikku 35–65 eurot.
 

Loe lähemalt eksternõppest Tartu Ülikooli veebilehelt

#kultuur #õppimine
Tammsaare teosed

Tammsaare loomingu võistulugemine arendab Ida-Virumaa noorte eesti keele oskust

#õppimine
Lilled vaasis

Kolledži lõpuaktus toimub 20. juunil

#täiendusõpe

SVNC.TK.316. Eesti keele B2/C1 keeletaseme olulisemad grammatikakategooriad

Kursuse eesmärk on käsitleda B2/C1 keeletaseme olulisemaid grammatikakategooriaid (objektikäänded, umbisikuline tegumood, tingiva kõneviisi täisminevik, veaohtlikud vormid jm).