Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Õppimine eksternina

Narva kolledžis on võimalik valida eksternõppe raames tasu eest üksikuid õppeaineid. Läbitud ained saab ka üle kanda hilisematesse või mujal läbitavatesse tasemeõpingutesse.

Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on lubatud täita õppekava, sh teha eksameid ja arvestusi, kaitsta lõputööd või minna lõpueksamile. Eksterni staatuse taotlejal peab olema õppekavas eeldatud haridustase ja tal peavad olema täidetud vastuvõtueeskirjas sisseastumiseks määratud eeltingimused (nt teatud eeldusainete läbimise nõue magistriõppesse astumiseks). Eksterniks saamiseks tuleb esitada avaldus ja eksterni staatus antakse korraga semestriks või aastaks.

Ainetes õppimise eest tasutakse kehtiva ainepunktihinna alusel. Ühe ainepunkti hind jääb üldjuhul vahemikku 35–65 eurot.
 

Loe lähemalt eksternõppest Tartu Ülikooli veebilehelt

Naised kuulavad loengut

Väärikate ülikool alustab Narvas sügissemestri loengutega  

Tartu Ülikooli Narva kolledži õppehoone

Kandideeri 30. oktoobriks 2023 “Poliitilise ja strateegilise kommunikatsiooni semiootika” talvekooli

Töökohapõhine õpe noorsootöö õppekaval

Töökohapõhine õpe on õppevorm, kus ettevõttes või asutuses toimuba õppe osakaal on tavapärasest suurem.