Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Õppimine eksternina

Narva kolledžis on võimalik valida eksternõppe raames tasu eest üksikuid õppeaineid. Läbitud ained saab ka üle kanda hilisematesse või mujal läbitavatesse tasemeõpingutesse.

Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on lubatud täita õppekava, sh teha eksameid ja arvestusi, kaitsta lõputööd või minna lõpueksamile. Eksterni staatuse taotlejal peab olema õppekavas eeldatud haridustase ja tal peavad olema täidetud vastuvõtueeskirjas sisseastumiseks määratud eeltingimused (nt teatud eeldusainete läbimise nõue magistriõppesse astumiseks). Eksterniks saamiseks tuleb esitada avaldus ja eksterni staatus antakse korraga semestriks või aastaks.

Ainetes õppimise eest tasutakse kehtiva ainepunktihinna alusel. Ühe ainepunkti hind jääb üldjuhul vahemikku 35–65 eurot.
 

Loe lähemalt eksternõppest Tartu Ülikooli veebilehelt

Foto on dekoratiivne

Lastevanemate akadeemiasse tuleb külla haridus- ja teadusminister

Foto on dekoratiivne

Mare Kitsnik: eestikeelsele õppele üleminekut toetav õppevara – kuidas tagada kvaliteet?

Foto on dekoratiivne

Seminar "Kõneravi.ee digitaalse harjutusvara kasutamine kõne arendamiseks ja keeleõppe toetamiseks"