Foto:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Õppimine eksternina

Narva kolledžis on võimalik valida eksternõppe raames tasu eest üksikuid õppeaineid. Läbitud ained saab ka üle kanda hilisematesse või mujal läbitavatesse tasemeõpingutesse.

Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on lubatud täita õppekava, sh teha eksameid ja arvestusi, kaitsta lõputööd või minna lõpueksamile. Eksterni staatuse taotlejal peab olema õppekavas eeldatud haridustase ja tal peavad olema täidetud vastuvõtueeskirjas sisseastumiseks määratud eeltingimused (nt teatud eeldusainete läbimise nõue magistriõppesse astumiseks). Eksterniks saamiseks tuleb esitada avaldus ja eksterni staatus antakse korraga semestriks või aastaks.

Ainetes õppimise eest tasutakse kehtiva ainepunktihinna alusel. Ühe ainepunkti hind jääb üldjuhul vahemikku 35–65 eurot.
 

Loe lähemalt eksternõppest Tartu Ülikooli veebilehelt

#koostöö #täiendusõpe
Keelekümblusseminar lasteaias

Eesti keelekümbluskogemust hakatakse rakendama Kasahstani eelkoolis 

#õppimine
dylan-ferreira-HJmxky8Fvmo-unsplash.jpg

Nõustamine

#õppimine
Ukraina (Joachim Schnürle, Pixabay).jpeg

Ukrainast pärit kolledži üliõpilased: kuidas see saab olla võimalik 21. sajandil?