Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Kooliõpilasele

Pakume kooliõpilastele võimalust osaleda õppetöö kõrvalt kolledži õppetöös ja teistes igapäevategemistes. Õpilastel on võimalus osaleda Teaduskooli õpikodades, kirjandusklubi kohtumistel, viktoriinidel ja muudel kolledžis toimuvatel avalikel üritustel. 
 

Kirjandusklubi

Kirjandusklubi kohtumised eesti kirjanike, ajakirjanike, tõlkijate, kirjandusteadlaste ja kultuuri-uurijatega toimuvad keskmiselt üks kord kuus oktoobrist maini. Üritused on tasuta.

Loe lähemalt
 

Võistulugemine "Hansenist Tammsaareni"

Üleriigiline Anton Hansen Tammsaare loomingu võistulugemine „Hansenist Tammsaareni“ populariseerib noori lugema ja analüüsima Tammsaare loomingut, annab võimaluse harjutada esinemisoskust ning õpetab eesti keelt teise keelena õppijaile riigikeelt  Tammsaare loomingu kaudu. 

Loe lähemalt

 

Kodanikupäeva viktoriin

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva. See on kõigile Eesti elanikele pühendatud päev, mille mõte on teadvustada kodanikuks olemist, kasvatada kodanikuuhkust ning tähtsustada isamaalisust ja riiklust. Kolledžis korraldatakse kodanikupäeva puhul juba aastaid viktoriin.

Loe lähemalt

 

Foto on dekoratiivne

Tartu Ülikooli päev Narvas

hackathon2024

Tartu Ülikool kutsub rohepööret toetavate digilahenduste häkatonile Ida-Virumaal

Foto on dekoratiivne

X Tammsaare võistulugemisel osales viimaste aastate suurim arv õpilasi