Autor:
Kaja Karo

Professor Sergei Issakovi mälestusfond

Kolledži raamatukogu fondi kuulub lisaks erialakirjandusele ja ilukirjanduse riiulitele ka professor Sergei Issakovi (1931–2013) mälestusfond. Professori viimse tahte kohaselt andsid tema järeltulijad 2013. aasta oktoobris kolledži raamatukogule üle teadusliku raamatukogu, mida professor oli kogunud kogu oma elu jooksul teadlase ja filoloogina. 

Issakovi mälestusfondi suurus on 5602 teavikut, kuhu kuuluvad raamatud erinevates keeltes. Professor Issakovi kogus on kõik raamatud tähistatud omaniku templiga. Osadele raamatutele on kaane siseküljele lisatud eksliibris. Professori jaoks kahe kõige südamelähedasema linna – Narva ja Tartu – vaadetega eksliibriste autor on Vladislav Staniševski (1947–2011).  

Narva päritolu professor Sergei Issakov pühendas kogu oma elu eesti-vene kultuurisidemete, Eesti vene kogukonna ühiskondliku, poliitilise ja kultuurilise elu uuringutele. Sergei Issakov on rohkem kui 500 teadustöö autor, nende hulgas on 10 monograafiat (nt „Vene kirjanikud ja Eesti“ (1978), „Venelased Eestis (1918–1940)“ (1996), „Vene kultuuri Eestis ajaloo kirjeldused“ (2005), „Vene emigratsiooni kultuur Eestis 1918–1940“ (2011) jt). 

Foto on dekoratiivne

Narva kolledž 25. Narva Jazz Club'is esineb Kadri Voorand

Foto on dekoratiivne

Noorte väärtuste kujunemise tagamaad

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd