Foto:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Teadustegevus

Uurimisteemad


Mitmekultuurilisus 

Mitmekultuurilisus
Niina Raud (PhD), Aet Kiisla (MSc), Jelena Nõmm (PhD)

Lõimitud aine- ja keeleõppe
Mart Rannut (PhD), Olga Orehhova (MA), Niina Raud (PhD)

Mitmekeelsus
Olga Orehhova (MA)

 

Narva-uuringud (ajalugu ja keel)

Keel
Olga Burdakova (PhD), Jelena Nõmm (PhD)

Ajalugu (valdkonnas tehakse ka palju koostööd Narva Muuseumiga)

 

Publikatsioonid

Narva kolledž annab välja kaht teadusartiklite sarja: „Acta et Commentationes Collegii Narovensis“ ja „Studia Humanioria et Paedagogica Collegii Narovensis“.

Lisaks ilmub kolledžis muid publikatsioone: kursuste materjale, metodoloogilisi õppevahendeid, teaduslikke ja populaarteaduslikke raamatuid.

Valiku trükistest võib leida Narva kolledži raamatukogu rubriigist „Väljaanded“.

2002. aastast ilmuv „Acta et Commentationes Collegii Narovensis“ („Tartu Ülikooli Narva kolledži toimetised“) on eelretsenseeritud artiklite kogumik, mis ilmub alates kümnendast numbrist (2009) ainult elektroonsel kujul.

Sarjas ilmuvad

  • kolledži õppejõudude teadusartiklite temaatilised kogumikud
  • teaduskonverentside materjalide ja ettekannete kogumikud
  • Eesti vene koolide iga-aastase õpetajate, koolijuhtide ja lasteaedade pedagoogilise konverentsi materjalid
  • üliõpilaste teaduskonverentsi materjalid

2004. aastast välja antud eelretsenseeritava sarja „Studia Humanioria et Paedagogica Collegii Narovensis“ (Narva kolledži humanitaar- ja haridusteaduste artiklite kogumik) raamatutel on rahvusvaheline toimetuskolleegium, kus on esindatud eri riikide (Saksamaa, Venemaa, Soome, Ühendkuningriik ja Eesti) teadlased.

Sarja esimesed kaks raamatut (2004 ja 2007) sisaldasid Balti riikide piiriüleseid uuringuid. Kolmandas kaheköitelises väljaandes (2008) keskenduti eri riikide keelepoliitikale ning mitmekultuurilisele haridusele nüüdisühiskonnas. Neljas raamat ilmus elektroonilisel kujul (2012) ja selles jätkati mitmekultuurilise hariduse käsitlemist – täpsemalt vaadeldi selle uuenduslikke võtteid. 2014. aasta võrguväljaandes ühendati kultuur, keel ja ajalugu ning süveneti identideedi, keele ja piiriülesuse temaatikasse. 2016. aastal olid põhiküsimusteks mitmekeelsus ja –kultuurilisus ning võõrkeele, eeskätt inglise keele õpetamine ja õppimine. 2019. aastal uuriti Ida-Euroopa kirjanduse kontseptuaalseid küsimusi.
 

#teadus
Tartu Ülikooli Narva kolledži õppehoone

Tagasivaade hõimupäevadele

#teadus
MIHUS-mai-2022-illustratsioon-29.png

Eesti- ja venekeelsed noored on orienteeritud saavutuslikkusele, kuid erineval moel