Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Teadustegevus

Uurimisteemad


Mitmekultuurilisus 

 • Mitmekultuurilisus
  Niina Raud (PhD), Aet Kiisla (MSc), Jelena Nõmm (PhD)
 • Lõimitud aine- ja keeleõppe
  Mart Rannut (PhD), Olga Orehhova (MA), Niina Raud (PhD)
 • Mitmekeelsus
  Olga Orehhova (MA)

Narva-uuringud

 • Keel
  Olga Burdakova (PhD), Jelena Nõmm (PhD)
 • Ajalugu (valdkonnas tehakse ka palju koostööd Narva Muuseumiga)

 

Uuringud

 

Publikatsioonid

Narva kolledž annab välja kaht teadusartiklite sarja: „Acta et Commentationes Collegii Narovensis“ ja „Studia Humanioria et Paedagogica Collegii Narovensis“.

2002. aastast ilmuv „Acta et Commentationes Collegii Narovensis“ („Tartu Ülikooli Narva kolledži toimetised“) on eelretsenseeritud artiklite kogumik, mis ilmub alates kümnendast numbrist (2009) ainult elektroonsel kujul.

Sarjas ilmuvad

 • kolledži õppejõudude teadusartiklite temaatilised kogumikud
 • teaduskonverentside materjalide ja ettekannete kogumikud
 • Eesti vene koolide iga-aastase õpetajate, koolijuhtide ja lasteaedade pedagoogilise konverentsi materjalid
 • üliõpilaste teaduskonverentsi materjalid

2004. aastast välja antud eelretsenseeritava sarja „Studia Humanioria et Paedagogica Collegii Narovensis“ (Narva kolledži humanitaar- ja haridusteaduste artiklite kogumik) raamatutel on rahvusvaheline toimetuskolleegium, kus on esindatud eri riikide (Saksamaa, Venemaa, Soome, Ühendkuningriik ja Eesti) teadlased.

Lisaks ilmub kolledžis muid publikatsioone: kursuste materjale, metodoloogilisi õppevahendeid, teaduslikke ja populaarteaduslikke raamatuid.

 

#teadus
Kallistavad tüdrukud

Noorsootöötajal aitab läbi lüüa noorte väärtuste mõistmine

#õpetamine #teadus
Tartu Ülikooli Narva kolledži raamatukogu

Õppematerjalid

#teadus
Agricola

Mikael Agricola päeva konverents