Autor:
Kaja Karo

Õppematerjalid

Õppeainete lõimimine ja ainekirjaoskuse omandamine: soovitusi 2. ja 3. kooliastme õpetajatele

Kogumikus „Õppeainete lõimimine ja ainekirjaoskuse omandamine: soovitusi 2. ja 3. kooliastme õpetajatele“ on lõimimise fookus aineõppe keelelisel aspektil, ainekirjaoskuse omandamisel. See on oluline nii emakeelses kui ka teiskeelses õppes. Kogumiku autorid kirjeldavad, kuidas ainealase sõnavara ja asjakohase väljendusoskuse oman­damist toetada, ning jagavad soovitusi lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamise kohta.

Kogumik sai valmis Narva kolledž mitmekeelse hariduse keskuse tegevuse raames Haridus-ja Teadusministeeriumi toel.
 

Tutvu kogumikuga

#teadus
Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

Narva kolledžis toimub 25. mail rahvusvaheline konverents „Noorte väärtuste jõustamine“

#teadus
Tartu Ülikooli Narva kolledži konverents

Rahvusvaheline konverents “ New Horizons and Challenges in CLIL and ELT” ootab osalejaid

#õpetamine #täiendusõpe
Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

Posterettekannete konkursi teemaks on "Keel aineõppes"