Skip to main content

Ühiskonnateaduste instituut

Lossi 36
51003 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5188
yhiskonnateadused@ut.ee
Margit Keller
instituudi juhataja, sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 506 2801
Lossi 36-211
Karin Saarepuu
administratiivjuht, tugiosakonna juhataja
+372 737 5190
552 2125
Lossi 36-212
Avo Trumm
asejuhataja õppekorralduse alal, infojuhtimise ja -analüüsi teadur
PhD (sotsioloogia)
+372 737 5929
Lossi 36-417
Ragne Kõuts-Klemm
asejuhataja teadus- ja arendustöö alal, ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor, MA "Juhtimis- ja digikommunikatsioon" programmijuht
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
5346 0357 (3197)
Karen Ann Randolph
külalisprofessor
PhD
Veronika Kalmus
sotsioloogia professor, sotsioloogia doktoriõppekava programmijuht
PhD (sotsioloogia)
+372 737 6591
+372 5662 3583 (3189
Lossi 36-219
Halliki Harro-Loit
ajakirjanduse professor
Dr. rer. pol. (poliitikateadused)
+372 737 5189
506 6826 (5189)
Lossi 36-222
Triin Vihalemm
kommunikatsiooniuuringute professor, magistriõppekava "Muutuste juhtimine ühiskonnas" programmijuht
PhD (massikommunikatsioon)
+372 504 5720 (3194)
Lossi 36-412
Andra Siibak
meediauuringute professor, meedia ja kommunikatsiooni doktoriõppekava programmijuht
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Lossi 36-226, Lossi 36-226
Jean Pierre Lambert Wilken
külalisprofessor
PhD (sotsiaalteadused)
Kairi Kasearu
empiirilise sotsioloogia professor, magistriõppekava "Sotsioloogia" programmijuht
PhD (sotsioloogia)
+372 737 5932
Lossi 36-418
Epp Lauk
külalisprofessor 0,4 k
PhD (ajakirjandus)
Lossi 36-222
Dagmar Kutsar
sotsiaalpoliitika kaasprofessor
PhD (psühholoogia)
+372 737 5951
Mare Ainsaar
sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika kaasprofessor
PhD (sotsiaalteadused)
+372 737 5936
517 8132
Anu Masso
andmeuuringute kaasprofessor 0,2 k
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 737 5189
Judit Strömpl
sotsiaaltöö uuringute kaasprofessor
PhD (sotsiaalteadused)
737 5928
5801 6361 (5928)
Maria Murumaa-Mengel
meediauuringute kaasprofessor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Lossi 36–208
Kadri Rootalu
andmeanalüüsi lektor 0,3 k
PhD (sotsioloogia)
+372 737 5931
Krista Lepik
infoteaduse lektor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 737 5955
+372 5883 7388 (7388)
Lossi 36–402
Dagmar Narusson
kogukonnatöö lektor 0,35 k, sotsiaalse innovatsiooni teadur 0,65 k
PhD (sotsioloogia)
Toomas Saarsen
infoprotsesside analüüsi lektor 0,9 k, magistriõppekava "Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs" prog
PhD (informaatika)
Marko Uibu
kommunikatsioonijuhtimise lektor 0,75 k, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistriõppekava programmi
PhD (usuteadus)
Ave Kovaljov
sotsioloogia lektor, BAÕK "Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu" programmijuht
PhD (sotsioloogia)
+372 737 6156
Signe Ivask
ajakirjanduse lektor 0,25 k, ajakirjandussotsioloogia teadur 0,25 k
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 737 5189
Merle Linno
sotsiaalse heaolu nooremlektor, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriõppekava programmijuht, Infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu bakalaureuseõppekava programmijuht, kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu programmijuht
mag (sotsiaaltöö)
Ene Selart
ajakirjanduse ajaloo nooremlektor 0,5 k
mag (konverentsitõlge)
Kadri Soo
sotsiaalpoliitika nooremlektor
MA (sotsioloogia)
737 5936
Lossi 36-404
Tiiu Taur
praktilise kommunikatsiooni nooremlektor
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Lossi 36-411
Indrek Soidla
sotsiaalse analüüsi nooremlektor
MA (sotsioloogia)
+372 737 6136
Katrin Kannukene
infoteaduse nooremlektor, infokorralduse rakenduskõrghariduse õppekava programmijuht
MA (organisatsiooni infotöö)
Lossi 36-209
Kaspar Kruup
kommunikatsiooniteaduste nooremlektor 0,8 k, BAÕK "Ajakirjandus ja kommunikatsioon" programmijuht, BAÕK "Ajakirjandus ja kommunikatsioon" programmijuht
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Maris Männiste
infosüsteemide nooremlektor, magistriõppekava „Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs“ programmijuht, info- ja teadmusjuhtimise magistriõppekava programmijuht
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Lossi 36-208
Aune Unt
teleajakirjanduse õpetaja 0,7 k
MA (ajakirjandus)
Lossi 36-225/110
Brit Laak
teleajakirjanduse õpetaja, BAÕK "Ajakirjandus ja kommunikatsioon" programmijuht
MA (ajakirjandus)
58667706
Lossi 36-202
Eleri Lõhmus
audiovisuaalse produktsiooni õpetaja
MA (ajakirjandus)
+372 526 7080 (7080)
Lossi 36-225/202
Tiina Palu
infokorralduse õpetaja
MA (organisatsiooni infotöö)
Kertu-Kätlin Käis
praktilise kommunikatsiooni õpetaja 0,5 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Signe Opermann
meediasotsioloogia teadur
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 737 6592
+372 5647 7951
Marju Himma-Kadakas
ajakirjandusuuringute teadur
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 5341 0997 (6119)
Virge Näkk
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5935
Lossi 36-213
Sander Salvet
meedia ja kommunikatsiooni nooremteadur 0,5 k
MA (ajakirjandus)
Merle Purre
sotsioloogia nooremteadur 0,5 k
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Marit Napp
meedia ja kommunikatsiooni nooremteadur 0,5 k
MA (sotsioloogia)
Lossi 36
Sten Torpan
kriisisotsioloogia nooremteadur
MA (sotsioloogia)
Alar Suija
stuudio juhataja
+372 737 5188
+372 507 1737 (3199)
Regina Lapp
projekti ja eelarve peaspetsialist
MA (organisatsiooni infotöö)
+372 737 6596
Lossi 36-411
Maio Vaniko
raamatukoguhoidja
+372 737 5940
+372 516 0059
Lossi 36-316
Tiina Kukkes
projekti finants- ja administratiivtöö spetsialist 0,25 k
Lossi 36-222
Maia Klaassen
arendusspetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
+372 554 5559
Lossi 36–217
Anna-Kati Pahker
projekti kommunikatsioonispetsialist 0,5 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Kristi Juurik
õppekoordinaator
MA (ajakirjandus)
+372 737 5355
Lossi 36–217
Häli Tarum
sotsiaalpoliitika konsultant 0,75 k
MA (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
Maria Kristiina Prass
projektijuht 0,3 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Kadri Kangro
külalislektor
Külliki Seppel
meedia- ja ühiskonnateooriate nooremlektor (tööleping peatatud), kommunikatsioonijuhtimise magistriõppekava programmijuht (tööleping peatatud)