Autor:
Kaja Karo

Uuringud

Tartu Ülikooli Narva kolledži konverents

Pedagoogilisel konverentsil jagavad õpetajad lõimitud aine-ja keeleõppe kogemusi

Illustratsioon

Narva noored eestivenelased – kelle omad nad on?

Konverents Narva kolledžis

Publikatsioonid