Autor:
Kaja Karo

Publikatsioonid

Ajakiri Mitmekeelne Haridus

Eesti kool täna ja homme (august 2020, nr 5)
Eestis ja välismaal (august 2019, nr 4)
Koosõpe võimaluste teostamine (august 2018, nr 3)
Identiteet ja keele roll (märts 2018, nr 2)
Mitmekeelse hariduse mudelid (august 2017, nr 1)


Artiklite kogumik „Acta et Commentationes Collegii Narovensis“

2002. aastast ilmuv „Acta et Commentationes Collegii Narovensis“ („Tartu Ülikooli Narva kolledži toimetised“) on eelretsenseeritud artiklite kogumik, mis ilmub alates kümnendast numbrist (2009) ainult elektroonsel kujul.

Sarjas ilmuvad

  • kolledži õppejõudude teadusartiklite temaatilised kogumikud
  • teaduskonverentside materjalide ja ettekannete kogumikud
  • Eesti vene koolide iga-aastase õpetajate, koolijuhtide ja lasteaedade pedagoogilise konverentsi materjalid
  • üliõpilaste teaduskonverentsi materjalid
     

Artiklite kogumik „Studia Humanioria et Paedagogica Collegii Narovensis“

2004. aastast välja antud eelretsenseeritava sarja „Studia Humanioria et Paedagogica Collegii Narovensis“ (Narva kolledži humanitaar- ja haridusteaduste artiklite kogumik) raamatutel on rahvusvaheline toimetuskolleegium, kus on esindatud eri riikide (Saksamaa, Venemaa, Soome, Ühendkuningriik ja Eesti) teadlased.

Lisaks ilmub kolledžis muid publikatsioone: kursuste materjale, metodoloogilisi õppevahendeid, teaduslikke ja populaarteaduslikke raamatuid.