Autor:
Tammsaare teosed

Anton Hansen Tammsaare loomingu võistulugemine „Hansenist Tammsaareni“

Üleriigiline Anton Hansen Tammsaare loomingu võistulugemine „Hansenist Tammsaareni“ populariseerib noori lugema ja analüüsima Tammsaare loomingut, annab võimaluse harjutada esinemisoskust ning õpetab eesti keelt teise keelena õppijaile riigikeelt  Tammsaare loomingu kaudu. 

Võistulugemine toimub Albus alates 2004. aastast ja Ida-Virumaa voor Narva kolledžis 2015. aastast.

 

Tingimused ja sihtgrupp

Võistlusel tuleb osalejal esitada peast 3–5 minuti pikkune lühipala või katkend A. H. Tammsaare loomingust eesti keeles.

Osalema on oodatud nii eesti kui ka teistest rahvustest 5.-12. klasside üldhariduskoolide õpilased,  kutsekoolide õpilased, üliõpilased, täiskasvanud.
 

2023. aasta võistulugemise tähtajad

Võistlus Albu Põhikoolis 3. veebruaril 
Registreerumine hiljemalt 30. jaanuaril Albu Põhikooli veebilehel. 

Võistlus Narva kolledžis 17. märtsil kell 11
Registreerumine hiljemalt 13. märtsil.

 

Hindamisjuhend

Võistulugemisel tuleb esitada peast 3–5 minuti pikkune lühipala või katkend A. H. Tammsaare loomingust eesti keeles.

Iga vanuserühma hindab kolme- kuni viieliikmeline žürii.

Võistlejaid hinnatakse kolmes vanuserühmas:

  • 5.–7. klass,
  • 8.–9. klass,
  • 10.–12. klass, kutsekool ja täiskasvanud.

Žürii võib teha vanuserühmades muudatusi, arvestades registreerunute arvu.

Iga vanuserühma žürii annab välja esimese, teise ja kolmanda koha ning kaks kuni kolm eripreemiat. Vanuserühmade võitjad (esimese koha laureaadid) võistlevad peapreemiale.

Hindamisel arvestatakse

  • repertuaari valikut ja sobivust lugejale;
  • teksti mõtte esiletoomist;
  • kõnetehnika valdamist (rõhud, rütm, välted, diktsioon jne);
  • kontakti publikuga;
  • teksti peasolekut;
  • emotsionaalsust ja mõjuvust.

NB! Sellel võistlusel ei hinnata näitlemisoskust.

Noori on käinud hindamas ning neile juhtnööre jagamas hulk teatri- ja avaliku elu tegelasi (hääleharjutusi, soovitusi repertuaari valikuks, pinge maandamise oskusi, tekstianalüüsi, esinemisoskusi jne) Indrek Saar, Ülle Lichtfeldt, Kalju Komissarov, Mari Tarand, Urmas Lennuk, Ain Roost, Tõnis Lukas, Arvo Sarapuu, Virko Annus, Helen Rekkor, Arlet Palmiste, Toomas Lõhmuste, Mihkel Kabel, Alo Kõrve, Veiko Tubin, Iivi Leppik, Rain Simmul, Katrin Nielsen, Are Tints, Anne-Ly Sova, Vallo Kirs, Ingomar Vihmar, Sten-Robert Pullerits, Ott Aardam, Liis Aedmaa, Kristiina Alliksaar, Klaudia Tiitsmaa, Ott Aardam, Garmen Tabor, Illimar Vihmar, Jan Teevet, Ursel Tilk, Eva Koldits, Anneli Rahkema, Ago Gaškov, Laine Mägi, Samuel Golomb jt. Suur kogemustepagas on kirjanduse õpetajatel Eestimaa koolidest, kõrgkoolidest, muuseumide töötajatel ja näitejuhtidel. Kogemusi on saanud korraldajate ja hindajatena TÜ Narva kolledži õpetajakoolituse üliõpilased.

Väiksema keeleoskusega noorte jaoks on toimunud kaks korda rahvusvaheline „Hansenist Tammsaareni“ suvekool, mis eestikeelses keelekeskkonnas on aidanud välismaa õpilasi ja õpetajaid ning vene keelt kõnelevaid eestimaalasi. Sõnakunsti töötubades on analüüsitud tekste, koostatud Tammsaare-teemalisi töölehti, arendatud näitlejameisterlikkust, lavalist liikumist, rahvakunsti töötubades on kootud kangastelgedel vaipu, valmistatud kaltsunukke ja ehteid, tehtud Eesti Ringhäälingumuuseumis kuuldemänge ja uudistesaateid, käidud Sihtasutuses A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel seiklusradadel, dramatiseeritud Tammsaare tekste, kohtutud Vargamäel suveetenduste proovides lavastajate ja näitlejatega, esinetud omaloominguga lõkkeõhtutel, korjatud metsast marju ja treenitud Valgehobusemäel.

Entusiastlike inimeste olemasolu tagas rohke osavõtu ka 2013. ja 2018.rahvusvahelistest „Hansenist Tammsaareni“ lugemiskettidest https://vimeo.com/album/2552321; https://www.youtube.com/results?search_query=hansenist+Tammsaareni+lugemiskee+2018)

Esimene kett oli pühendatud A. H. Tammsaare 135. sünniaastapäeva ja HT 10. juubeli tähistamiseks, teine EV 100 kingitusena.

Lugemisketid jäid Tammsaare sünni- ja surma-aastapäeva vahelisse perioodi. Esimese avas kultuuriminister Rein Lang Vikerraadios "Tõe ja õiguse" II osa katkendiga, andes teatepulga üle Järva maavanemale Tiina Orastele, kes esitas katkendi "Tõe ja õiguse" I osast KUMA raadios, Albu vallas avas lugemisketi vallavanem Kalju Kertsmik, koolijuhina Maie Rambi. Lugemisketis osales 1000-kond üksiklugejat, 75 organisatsiooni Eestist, Soomest, Prantsusmaalt, Mehhikost, Inglismaalt, Saksamaalt, Ukrainast. Osavõtjaid oli nii lasteaedadest, koolidest, kõrgkoolidest, huviringidest, töötukassa koolitusgruppidest, pensionäride ühendustest, kirjandusklubidest, muuseumidest, suursaatkondadest, kultuuriseltsidest jne. Üksiklugejaist oli tuntum vast meie filmiklassika „Libahundi“ Tiinana üles astunud Ene Rämmeld, kes nüüd Pariisis elab, asutustest aga Ameerika Suursaatkond Eestis. Elroni rongisõitjad said sel perioodil Tammsaare aforisme lugeda vagunite seintelt. Lugejad lindistasid oma etteasted ning videoklippidest valmis film, mis on üles laetud veebis aadressil: www.vimeo.com/lisja. Kokkuvõte üritusest tehti Tammsaare surmapäeval SA A. H. Tammsaare Muuseumis Vargamäel. Seda kajastati ETV uudistesaates AK, "Terevisioonis", Vikerraadios, Õpetajate Lehes, Õhtulehes, Järva Teatajas, Saarte Hääles, Kodukajas, Järva valla lehes, Kultuuriministeeriumi, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi jt osapoolte kodulehekülgedel.

Teise lugemisketi, (Rein Veidemanni soovitusel lugemiskee) avas kultuuriminister Indrek Saar, see oli EV100 kingitus.

Ilmunud on kaks juubelikogumikku „Hansenist Tammsaareni“ 2004-2013 ja 2014-2018 Paide trükikojas KUMA. Kogumikud annavad ülevaate võistulugemise ajaloost, sisaldades pildimaterjale ning kokkuvõtteid osalejatest, edukamatest võistlejatest, võistulugemise ettevalmistamiseks mõeldud HT suvekoolidest, osalejate mälestustest nii Albus kui Narvas. Valmimas on kolmas. Kaasa on aidanud Albu Pk õpilased ja TÜ Narva kolledži üliõpilased.

Paljude toetajate ja osavõtjate abiga on üritus muutunud õpilaste-õpetajate hulgas populaarseks ning rõõmu teeb see, et meie ühistegevust on tunnustatud riigi poolt:

„Hansenist Tammsaareni“ võistulugemine kuulutati „Eesti tõe ja õiguse aastal“ 2006./2007.õppeaastal Aasta Teoks, 2010. aastal pälvis „Hansenist Tammsaareni“ suvekool Kultuuriministeeriumi ja MISA eesti keele väärtustamise ja lõimimistegevuse valdkonna preemia, 2011. aastal sai „Hansenist Tammsaareni“ töörühm „Eestimaa õpib ja tänab“ auhinna. Lugemiskett oli esitatud 2013.aastal Järvamaa Aasta Teo nominendiks. Projektijuht pälvis kirjandusürituste korraldamise eest kultuuripreemia TÜlt 2019.

 

1937. a teoses „Lunastus“kirjutas Tammsaare:
„Masinateriigis on inimene aina väiksemaks muutunud, ta on iseenese kaotanud, aeg on hakata teda suuremaks kasvatama, et ta pimesi ja tahtejõuetult ei alistuks masinale“.

Mordvalasest võistulugeja 2013/14. õppeaastal:
“Kuni Teil, eestlastel, on nii hea õpetaja kui Tammsaare, säilib ka Teie rahvuskultuur.“

#kultuur
Õpilased seisavad ja teevad hääleharjutusi

Võistulugemise Hansenist Tammsaareni osalejate tase oli kõrgem kui kunagi varem

#kultuur
Naine seisab kott käes

Narva kolledžis on avatud Karjala kultuuri käsitlev dokumentaalnäitus "Kadumispunkt"

#kultuur
Narva Jazz Clubi kontsert

Narva Jazz Clubis esineb Jason Hunter trio