Skip to main content
Foto:
Freepik

Mikrokraadiprogrammid

Tartu Ülikool peab tähtsaks pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppeainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või erialased pädevused mõnes kitsamas valdkonnas.

Ülikooli mikrokraadiprogrammide maht on 12–24 EAP-d. Programmides on arvestatud täiskasvanud õppijale sobiva õppemahu ja -tempoga, nii et need on üldjuhul läbitavad ühe või kahe semestri jooksul. Mikrokraadiprogrammis osalejad õpivad koos üliõpilastega, õppetöö toimub töötavale inimesele sobivalt sessioon- või veebiõppena. Õppimine on tasuline. Mikrokraadiprogrammid on ülikoolis koostatud nii, et programmi läbinul oleks edaspidi soovi korral võimalik jätkata õppimist tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse või kraadi omandamiseni. Programmi läbinu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.


Soovitame valida mikrokraadiprogrammi, kui

  • sul on tekkinud vajadus erialateadmisi värskendada, sest õpingutest on pikk aeg möödas;
  • vajad erialaseid pädevusi mõnes kitsamas valdkonnas;
  • soovid parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
  • kavandad oma karjääris muutusi;
  • pead vajalikuks õppida uusi aineid, kuid ei soovi kogu õppekava läbida;
  • tahad olla kindel, et su õpingud sobituvad tasemeõppesse ja on paindlik võimalus kraadini jõuda;
  • soovid laiendada oma erialast võrgustikku.


Narva kolledži mikrokraadiprogrammid 2022/23 kevadsemestril selguvad lähiajal

#täiendusõpe

SVNC.TK.290 Klassijuhataja kompetentsid, dokumentatsioon ja ülesanded

Koolituse eesmärk on tutvustada klassijuhataja kompetentsinõudeid, tööülesandeid, koostada näidiste järgi vajalikke dokumente.
Jaga
27.07.2022
#täiendusõpe

SVNC.TK.291 Õpetaja portfoolio kokkupanemine õpetaja kutse taotlemiseks

Koolituse eesmärk on õpetada kutsestandardi kvalifikatsiooni- ja õpetaja portfoolio vormistamise nõudeid.
Jaga
27.07.2022
#täiendusõpe

SVNC.TK.289 Sõimerühma laste areng ja õppekasvatustöö

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitavad osalejal toime tulla õpetaja või abiõpetajana.
Jaga
27.07.2022