Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Eesti keele õppe võimalused eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele

Akadeemilise eesti keele oskuse väljaselgitamiseks ja sobiva keelekursuse leidmiseks korraldab Tartu Ülikool eesti keele kui õppekeele oskuse testi. Selle eesmärk pole keeleoskust kontrollida, vaid selgitada välja keeleõppe lisavajadus, et aidata üliõpilasel ülikoolis paremini hakkama saada.

Kohustuslik ja vabatahtlik testimine 

Test on kohustuslik üliõpilastele, kes asuvad õppima eesti õppekeelega õppekava järgi ja kelle 

 • keeleoskus ei vasta vähemalt B2-tasemele  
 • eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus on alla 80 punkti 

Eesti keele testile oodatakse ka välisriigis keskhariduse omandanud eestlasi. 

Test ei ole kohustuslik üliõpilastele, kes on 

 • omandanud põhi-, üldkesk-, kutsekesk- või kõrghariduse eesti keeles täies mahus
 • sooritanud eesti keele C1-taseme eksami
 • sooritanud eesti keele B2-taseme eksami vähemalt 80 punktile
 • sooritanud eesti keele kui teise keele riigieksami vähemalt 80 punktile
 • sooritanud eesti keele eksami IB DP programmi või Euroopa kooli lõpetamisel

Vabatahtlikku eesti keele kui õppekeele oskuse testi soovitab ülikool teha ka üliõpilastel, kes on teinud 

 • eesti keele B2-taseme eksami vähemalt 80 punktile
 • eesti keele kui teise keele riigieksami vähemalt 80 punktile 


Millal test toimub?

Kohustuslik test toimub Narvas 28. augustil 2023. Vabatahtlik testimine toimub Narvas 7. septembril 2023 kell 9 auditooriumis 200.

Loe lähemalt eesti keele testi kohta


Testijärgne keeleõpe

Testi tulemuste põhjal jagatakse üliõpilased eesti keele süvaõppeks rühmadesse. Keeleõpinguid tuleb alustada esimesel semestril ning pool määratud mahust on vaja läbida juba esimesel õppeaastal. Süvaõppe saab määratud mahus läbida Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride instituudis ning Narva kolledži üliõpilased Narva kolledžis.

Loe lähemalt eesti keele süvaõppest.

Eesti keele süvaõpe Narva kolledžis

Õpiränne Tartusse

 

Kirjutamiskeskus 

Toetame kirjutamiskeskuses kolledži üliõpilaste eesti keele oskuse täiendamist. Anname keelenõu kirjalike tööde, sh lõputööde kirjutamisel, mille puhul jälgime õigekirja, sõnajärge, kirjavahemärgistust ning juhime tähelepanu stiili-, loogika- ja vormistusvigadele. Toetame üliõpilasi eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisel.  

Kirjutamiskeskus asub kolledži ruumis 130.

​Kontakt
Silvi Seesmaa
740 1920, silvi.seesmaa@ut.ee


Eesti keele oskus annab võimaluse

 • tulla õppetööga kergemini toime ja mitmekesistada seda;
 • luua tore suhtlusvõrgustik ja leida eestlastest sõpru;
 • saada rohkem osa üliõpilaselust;
 • olla rohkem kaasatud ühiskonnaellu;
 • osaleda rohkem Tartu Ülikooli ühistegemistes;
 • omandada eesti keele esmaklassilisel tasemel, mis võimaldab väga hästi oma erialal hakkama saada.


Loe lähemalt täiendavate võimaluste kohta ülikooli keeleõppepesast

Foto on dekoratiivne

Mare Kitsnik: eestikeelsele õppele üleminekut toetav õppevara – kuidas tagada kvaliteet?

Foto on dekoratiivne

Emakeelepäeva tähistamine Narva kolledžis

Foto on dekoratiivne

Praktika Iirimaal: kui ma sellega nüüd hakkama sain, siis saan hakkama kõigega