Autor:
Kaja Karo

ESTO-RUSSICA XI. Professor Sergei Issakovi mälestusele pühendatud seminar 

На русском ниже

3. novembril kell 11−17 toimub Narva kolledžis Tartu-Narva eesti-vene kultuurisidemete ühisseminar ESTO-RUSSICA, mis keskendub eesti-vene kirjanduslike ja kultuuriliste kontaktide ja Narva ajaloo uurimisele. Seminar on pühendatud professor Sergei Issakovi mälestusele. 

Teaduslik seminar ESTO-RUSSIСA ühendab juba üheteistkümnendat korda eesti-vene kultuurikontaktide uurijaid Tartust, Narvast ja teistest Eesti linnadest. 

Seminaril astub üles 13 vene keele ja kultuuri uurijat nende seas mitmed nimekad teadlased nt Ljubov Kisseljova, Irina Külmoja ja Jelizaveta Kostandi Tartu Ülikoolist, Ekaterina Velmezova Lausanne'i Ülikoolist ja Tatjana Šor.

Seminari ettekanded on pühendatud eesti-vene kirjanduslike ja kultuuriliste kontaktide ja Narva ajaloo uurimisele.  

Seminari kava

 

Seminari ettekanded peetakse vene keeles ja seminari saab jälgida nii kohapeal kui ka veebis.

Jälgi seminari veebis

Narva päritolu professor Sergei Issakov (1931–2013) pühendas oma elu eesti-vene kultuurisidemete, Eesti vene kogukonna ühiskondliku, poliitilise ja kultuurilise elu uuringutele. Ta on rohkem kui 500 teadustöö autor.

Professori viimse tahte kohaselt andsid tema järeltulijad 2013. aasta oktoobris Narva kolledži raamatukogule üle teadusliku raamatukogu, mida professor oli kogunud kogu oma elu jooksul teadlase ja filoloogina. Issakovi mälestusfondi suurus on 5602 teavikut.

Varasemate seminaride kavadega saab tutvuga ESTO-RUSSICA seminari veebilehel.

ESTO-RUSSICA, XI. Семинар, посвященный памяти профессора Исакова

3 ноября в Нарвском колледже пройдет тартуско-нарвский совместный семинар ESTO-RUSSICA. В фокусе внимания участников семинара эстонско-русские литературные и культурные контакты, а также история Нарвы. Семинар посвящен памяти профессора Сергея Геннадиевича Исакова.

Научный семинар ESTO-RUSSIСA уже в одиннадцатый раз объединит исследователей эстонско-русских контактов из Тарту, Нарвы и других городов Эстонии.

На семинаре в этом году с докладами выступят 13 исследователей русского языка и культуры, среди них такие известные ученые, как Любовь Киселева, Ирина Кюльмоя, Елизавета Костанди из Тартуского университета, Екатерина Вельмезова из Лозаннского университета и Татьяна Шор.

Доклады семинара посвящены изучению эстонско-русских литературных и культурных контактов, истории Нарвы.

Программа

 

Заседания семинара пройдут на русском языке. Принять участие в работе семинара можно в аудитории колледжа или дистанционно (на платформе Zoom).

Ссылка для подключения к онлайн-трансляции семинара

Уроженец города Нарвы профессор Сергей Геннадиевич Исаков (1931–2013) всю свою жизнь посвятил изучению эстонско-русских культурных связей, исследованию общественной, политической и культурной жизни русской общины в Эстонии. С. Г. Исаков — автор более 500 научных работ.

Согласно последней воле профессора Исакова в октябре 2013 года наследники передали его научную библиотеку в дар библиотеке Нарвского колледжа. Фонд памяти Исакова насчитывает 5602 единицы хранения.

ESTO-RUSSICA seminar teaduslikes ajakirjades ja meedias

Foto on dekoratiivne

Karl Kruusamäe sillutab teed inimese ja roboti võimalusterohkele koostööle

Foto on dekoratiivne

Maria Žuravljova: kaasaegne noorsootöö aitab leevendada ühiskondlikke probleeme

Foto on dekoratiivne

Noorte väärtuste kujunemise tagamaad