Autor:
Wiki Commons By László Bellony

Kolledžis tähistatakse Ungari rahvusluuletaja Sándor Petőfi 200. sünniaastapäeva

2023. aastal möödub 200 aastat Ungari rahvusluuletaja Sándor Petőfi sünnist. Petőfi sünniaastapäeva tähistatakse Narva kolledžis 17. ja 18. veebruaril konverentsi, kirjandusõhtu, raamatunäituse ja kontserdiga.

Jälgi konverentsi veebis


Ürituste kava

16.02 Koosviibimine hotellis Inger (kutsetega)

Konverentsi kava 17. veebruaril

17.02 kl 12.00 avamine Tartu Ülikooli Narva kolledžis

Plenaarettekanded 

12.15 Anna Magyary (Petőfi Literary Museum, Budapest): Going beyond the biographical thinking: new approaches in museum education at literary museums

12.45 Tischler János (Liszt Institute, Budapest  / Tallinn): Petőfi és a XX. századi történelem / Petőfi and the history of the 20th century

13.15 Julianna Lőrincz, Gábor Lőrincz (University J. Selye, Komárno, Slovakia): Petőfi Sándor-szövegek ismétlődő motívumainak képi és szemantikai jellemzői a fordításokban / Образные и семантические характеры повторяющихся мотивов Шандора Петефи в текстах переводов [online] 

13.45-14.45 lõuna 

Plenaarettekanded

15.00 Piret Norvik (Tallinn): Nagu lillelaas lauliku süda. Petőfi luule tõlgetest eesti keeles / Virágoskert a költő szíve. Petőfi versfordításai észtül

15.30 Maris Saagpakk (Tallinna Ülikool, Tallinn): "Ungria lauliku Petöfi" tõlgetest ja tõlkijatest eesti varases ajakirjanduses (veebis)

16.00 István Hazay (die Berater, Wien / Baden): Petőfi in der Geschichte, Petőfi in der Literatur - Wie das deutschsprachige Europa auf Petőfi reagierte? (veebis)

16.30 Patrik Šenkár (University J. Selye, Komárno, Slovakia): Karol Hrdlička as one of the first Slovak translators of Petőfi's poems (veebis)

18.00 Kontsert ja näituse avamine kolledžis

Narva Ingerisoomlaste Seltsi ansambel Iloiset ystävät
Eesti-Soome-Ungari kirjandussuhete raamatunäitus

20.00 Kirjandusõhtu hotellis Inger 
 

Konverentsi kava 18. veebruaril

Sektsioonid 

10.00 Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu): Vabadusest, kuidas kirjandus mõjutab meie keskkonda

10.30 Anu Nurk (Tartu): Ungari motiivid eesti luules

11.00 Diána Mónika Sóki – Eszter Molnár (Petőfi Literary Museum, Budapest): Literatur auf dem Weg - Die Erfahrungen der Wanderausstellung des Petőfi Literaturmuseums 

11.30 Andrea Borbás (Petőfi Literary Museum, Budapest): Petőfi’s relations as an exhibition theme – Additions to the room entitled „Bond” of the Petőfi 200 exhibition of Petőfi Literary Museum [online] 

12.00-13.00 lõuna 

13.00 Irene Wichmann (Osuuskunta opetus ja ohjaus, Helsinki): Petőfin suomalaisia kääntäjiä ja käännöksiä / Translators and Translations: The Finnish Reception of Petőfi’s Poetry / Fordítók és fordítások. Petőfi finnországi fogadtatásáról [online]

13.30 Laili Sakijeva (Riia): Sándor Petőfi looming läti keeles [online]

14.00 Esa-Jussi Salminen (Koneen säätiö): Vapauden teema Kedra Mitrein teoksessa "Raskas ies"

15.00 Konverentsi lõpetamine

Koosviibimine hotellis Inger (kutsetega)

 

Korraldustoimkond:
Szilárd Tibor Tóth (toimkonna esimees, Narva kolledž), Piret Norvik (Tallinn), Julianna Lőrincz (Komárno, Slovakkia), Helle Kuldsepp (Narva Ingerisoomlaste Selts).

Foto on dekoratiivne

Laagris väärtustavad noored kõige enam uute sõprade leidmist

Sillamäe

Algas Ida-Virumaa õiglase ülemineku siirdeprotsesside seire

Foto on dekoratiivne

Kuku raadio saates "Kuue samba taga" räägiti noorte väärtustest