Autor:
Kaja Karo

Üleminek eestikeelsele haridusele

Narva kolledž koolitab õpetajaid lasteaedades ja üldhariduskoolides ning nõustab lapsevanemaid, et üleminek eestikeelsele haridusele toimuks võimalikult sujuvalt. 

Eesmärk eestikeelsele õppele üleminekul on pakkuda kõigile Eesti lastele, olenemata emakeelest, võimalust omandada kvaliteetne eestikeelne haridus. Üleminek algab lasteaedades ning 1. ja 4. klassis 2024. aastal ja kestab kuni 2030. aastani. Selleks on vaja suurendada kõigil õppetasemetel eestikeelse õppe mahtu ning tagada vajaliku eesti keele oskusega haridustöötajate olemasolu.

Eesti keele oskuse nõue on osa õpetaja kvalifikatsiooninõuetest. 2024. aasta alguse seisuga oli Eesti lasteaedades ja üldhariduskoolides kokku 1802 õpetajat, kelle eesti keele oskus ei vastanud kvalifikatsiooninõuetele.

Koolitused ja tegevus Narva kolledžis

Alates 2022. aastast on kolledžis suurenenud õpetajakoolituse õppekohtade arv ligi kaks korda, täpsemalt 92%.

Pakume lasteaedade ja koolide õpetajatele täienduskoolitus ja ümberõppevõimalusi ning nõu ja tuge ka vanematele, kelle laps alustab õpinguid eesti keeles.

Lastevanemate akadeemia

Klassiõpetaja ümberõpe

Täienduskoolitused

Pedagoogiline konverents „Õppimisraskusega laps ja üleminek eestikeelsele õppele“