Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Tammsaare loomingu võistulugemine arendab Ida-Virumaa noorte eesti keele oskust

Tammsaare loomingu IX võistulugemise Ida-Virumaa voor toimub 17. märtsil kell 11 Tartu Ülikooli Narva kolledžis. Võistluse kaudu soovitakse tutvustada vene noortele eesti kirjandust ja arendada nende keeleoskust. Võistulugemisele sai registreeruda kolledži veebilehel 13. märtsini.

Võistulugemise „Hansenist Tammsaareni“ eesmärk on tutvustada piirkonna elanikele nende kodupaigaga seotud kirjanikku. Anton Hansen Tammsaare sai oma gümnaasiumihariduse Narvas ja puhkas aastaid koos perega Narva-Jõesuus.

Võistlusel tuleb lugeda peast kuni viie minuti pikkune katkend mõnest kirjaniku raamatust. Võisteldakse vanuserühmade kaupa: nooremasse rühma kuuluvad 5.–7. klassi õpilased, keskmisesse rühma 8.–9. klassi õpilased ja vanemasse rühma 10.–12. klassi ja kutsekooli õpilased ning täiskasvanud.

Võistluse korraldaja, Narva kolledži eesti keele nooremlektori Enda Truboki sõnul kutsuti võistulugemine Ida-Virumaal ellu ennekõike selleks, et tutvustada Tammsaare loomingu kaudu vene noortele eesti kirjandust ja arendada nende keeleoskust. „Tammsaare teoste esitamine arendab osalejate etlemisoskust, eesti keele hääldamist, sõnavara ja teksti mõistmist. Hea suuline eneseväljendus parandab ka noorte konkurentsivõimet tööturul,“ selgitas Trubok.

Võistlusel hinnatakse teksti peasolekut, mõtte esiletoomist ja etlemisoskust, teksti eakohasust lugejale, esinemise emotsionaalset mõjuvust ja diktsiooni.

Võistulugemise hindamiskomisjoni on aastate jooksul kuulunud Eesti tuntud näitlejad, Narva kooliõpetajad, kolledži õppejõud ja varasemad võitjad. On tavaks, et enne võistulugemise algust juhendab žürii esimees osalejaid ja koos tehakse hääleharjutusi.

Anton Hansen Tammsaare loomingu võistulugemist on peetud Järvamaal kirjaniku sünnivallas Albu Põhikoolis koostöös Tammsaare muuseumiga juba 2004. aastast alates. 2015. aastast korraldatakse Narvas Ida-Virumaa vooru.

Võistulugemise kohta saab infot kolledži veebilehelt.

#kultuur
Õpilased seisavad ja teevad hääleharjutusi

Võistulugemise Hansenist Tammsaareni osalejate tase oli kõrgem kui kunagi varem

#kultuur
Naine seisab kott käes

Narva kolledžis on avatud Karjala kultuuri käsitlev dokumentaalnäitus "Kadumispunkt"

#kultuur
Narva Jazz Clubi kontsert

Narva Jazz Clubis esineb Jason Hunter trio