SVNC.TK.297. Stress ja läbipõlemine õpetaja töös

Eesmärk

õppida tundma stressi ja läbipõlemise sümptomeid ning nendega toimetulemise võimalusi õpetaja töös

Maht

32 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset tööd, 16 tundi iseseisvat tööd), 1,25 EAP-d

Toimumisaeg

01.12.2022 kl 10.00–17.00;

02.12.2022 kl 10.00–17.00

Toimumiskoht

Narva kolledž, Raekoja plats 2, aud. 216

Sihtrühm

kõik koolis töötavad õpetajad, kes hoolivad oma vaimsest tervisest

Õppevorm

lähiõpe

Õppekeel

eesti keel

Õppejõud

Nelly Randver, üldpedagoogika ja pedagoogilise praktika metoodik, mittekoosseisuline lektor

Õpiväljundid 

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija

 • mõistab stressi ja läbipõlemise tekkepõhjusi;
 • analüüsib stressirohkeid olukordi õpetaja töös;
 • oskab kasutada harjutusi stressi vähendamiseks;
 • oskab hoolitseda oma tervise, vaimse ja füüsilise tasakaalu eest;
 • oskab turvaliselt kasutada lihtsaid harjutusi kehapingete vähendamiseks;
 • tunneb lihtsamate harjutuste põhimõtteid.

Sisu

I moodul „Stress ja läbipõlemine“:

 • stressi tekkepõhjused ja sümptomid;
 • stressi ja läbipõlemise sümptomid;
 • läbipõlemise etapid ja ennetusmeetmed;
 • stressi vähendamiseks ja juhtimiseks vajalikud hoiakud;

II moodul „Stress ja läbipõlemine õpetaja töös“:

 • tööstress ja läbipõlemine pedagoogilises töös ning neid vähendavad tegurid;
 • tööstressi ja läbipõlemise märgid ja märkamine;
 • õpetaja stressi universaalne mudel, stressi ja stressijuhtimise olemus ning hindamisvõimalused;
 • esimesed sammud läbipõlemise ennetamiseks;
 • positiivse pedagoogilise tsükli kasu;
 • sisemised ja välised stressiallikad, töö nende märkamiseks ja mõistmiseks;
 • õpetaja heaolu; tõhustatud viisid oma vajaduste teadvustamiseks;

III moodul „Stressi ja läbipõlemise ennetamine ja abi“:

 • stressikindla õpetaja esmased võtted enesejõustamisel; enesetõhusus ja enesehinnang kui läbipõlemise olulised ennetajad;
 • stressi ja läbipõlemise ennetamise võtted ja nende rakendamine;
 • praktilisi harjutusi pingete maandamiseks ja tähelepanuvõime toetamiseks;
 • kehastress – pinged, nendest tekkivad probleemid; kehatöö – füüsilised liikumised, treeningasendid, nende turvaline ja eesmärgipärane rakendamine;
 • stressi väljendumine hingamises; töö hingamisega: põhimõtted, reeglid, rakendamine.        

Nõuded lõpetamiseks

vähemalt 75% osalemine auditoorses õppes

Lõpetajale väljastatav dokument

digitaalne tunnistus

Hind

240 eurot

Registreeru koolitusele

#koostöö #täiendusõpe
Keelekümblusseminar lasteaias

Eesti keelekümbluskogemust hakatakse rakendama Kasahstani eelkoolis 

#täiendusõpe
luke-peters-B6JINerWMz0-unsplash.jpg

Tarkvara kvaliteedikontrolli spetsialist

#täiendusõpe
annie-spratt-QckxruozjRg-unsplash.jpg

Tarkvaraarenduse alused ja tarkvaraprojektide juhtimine