Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Valitsus kiitis heaks sanktsioonierandi Vene tudengitele

Valitsus kiitis heaks sanktsioonierandi, mille järgi saavad enne Venemaa täiemahulise agressiooni algust Ukrainas Eestisse tulnud Venemaa ja Valgevene kodanikest tudengid taotleda uut elamisluba.

Sanktsioonis erandi tegemine ei tähenda automaatset elamisloa saamist. Iga taotlust vaadatakse eraldi ja hinnatakse, kas inimesel on alust saada uus elamisluba.

Erandid sanktsioonis puudutavad inimesi, kes saabusid Eestisse õppima enne Venemaa täiemahulise sõjalise agressiooni algust Ukrainas ning kes on teinud kõik vajalikud eesti keele eksamid või läbinud eestikeelse õppekava ja oskavad eesti keelt vähemalt B2 tasemel.

Rektorite nõukogu pöördus maikuu alguses kolme ministri poole, et Venemaa kodanikud, kes õpivad Eesti kõrgkoolides, saaksid oma õpingud siin lõpetada ja pärast seda kas järgmises õppeastmes jätkata või Eestisse tööle jääda.

Ülikoolide rektorid on seisukohal, et neile, kes on Eestis õppinud või õppimas, tuleb anda võimalus oma õpingud Eestis lõpetada ja siia edasi õppima või tööle jääda.

Lähemalt saab uudist lugeda ERR-i veebilehelt.

#juhtimine #ülikoolist
teine volikogu istungi pilt

Selgunud on üliõpilaskonna juhatuse liikmete kandidaadid

#ülikoolist
Tekstiroboti suunisele saavad õppetöös tugineda üliõpilased ja akadeemilised töötajad.

Valminud on Tartu Ülikooli suunis tekstiroboti kasutamiseks õppetöös

#ülikoolist
Tartu Ülikool THE edetabelis õige

Tartu Ülikool jätkab tõusu maailma tippülikoolide seas