TÜ Narva Kolledžis esindatud Narva Nõustamiskeskus ootab haridustöötajaid nii tööalasele kui ka psühholoogilisele nõustamisele

Keskus võimaldab Ida-Virumaa õpetajatel saada nõustamisteenust nii metoodilistes kui ka psühholoogilistes küsimustest.

Nõutamiskeskus pakub järgmised nõustamisteenused: tööalane nõustamine, pedagoogilis-psühholoogiline nõustamine, psühhodiagnostika, supervisioon.
Tööalane nõustamine on suunatud eestikeelsele õppele üleminekuga seotud lasteaedade ja koolide õpetajatele. Nõustamine on õpetaja professionaalset enesearengut toetav dialoog, mis toetab õpetajat õpilas(t)e arenguks soodsate tingimuste kujundamisel ja oma tegevuse mõtestamisel. On mõistlik, kui seda mõtestamist toetatakse nõustamisega õppe kavandamisel, läbiviimisel ja tagasisidestamisel.

Nõustamine aitab tõsta haridustöötajate rahulolu tööga, arendada enesejuhtimise oskust, ületada raskusi kvaliteedi ja atraktiivsuse tõstmisel õppetöös; toetab õpetajaid tüüpiliste kooli- ning lasteasutuste murede ületamisel (distsipliin klassis või rühmas, töö rahutute ja agressiivsete õpilastega, suhtlemine lastevanematega, suhtlemine noorukitega jm.).

Nõustamiskeskuse ülesanded:

- Toetab õpetajate professionaalset enesearengut
- Osutab metoodilist ja psühholoogilis-pedagoogilist tuge Ida-Virumaa haridustöötajatele uue riikliku õppekavale ülemineku ning rakendamise perioodil
- Pakub psühholoogilise toe võimaluse tööga rahulolu küsimustes
- Aitab ennetada või/ja ületada tööstressi ja läbipõlemissündroomi
- Toetab ja arendab haridusasutuste meeskonnatööd
- Toetab ja arendab koostööoskusi lastevanematega
- Aitab teadvustada probleemsete situatsioonide, konfliktide lahendamise võimalusi

Nõustamiskeskuse teenused osutatakse järgmistes vormides:
- Individuaalne kontaktnõustamine
- Kontaktne rühmanõustamine, grupi supervisioon

Sihtrühm: Ida-Virumaa koolide, lasteaedade, kutseõpekeskuste, lasteloomemajade, huvikoolide haridustöötajad.

Täpsemat infot nõustamiskeskuse tegevuste ja nõustajate kohta leiate TÜ Narva Kolledži veebileheküljel TÄIENDUSÕPE JA NÕUSTAMINE lingi alt

Lisainfo:

Pille Lille
Narva Nõustamiskeskuse koordinaator
Tel 35 60 698
E-post: Pille.Lille@ut.ee