Autor:
Andero Kalju

Tartu Ülikool pakub gümnasistidele esimest korda sisseastumiseks ettevalmistavat eesti keele kursust

2024. aasta kevadel pakub Tartu Ülikool gümnaasiumi lõpuklasside (peamiselt 12. klassi) õpilastele C1-taseme eesti keele veebikursust, mis aitab valmistuda Tartu Ülikooli sisseastumiseks, pakub tuge ülikoolis eestikeelse õppetööga hakkamasaamiseks ning on abiks gümnaasiumi eesti keele riigieksamiks ettevalmistumisel. Kursus on tasuta.

Kursuse eesmärk on arendada õppijate kirjalikku ja suulist väljendusoskust tasemelt B2 tasemele C1 ning tutvustada õppijatele Tartu Ülikooli valdkondi ja erialasid.

Kursusel arendatakse kuulamisoskust, lugemis-, kirjutamis- ja rääkimisoskust ning sõnavarateadmisi. Ülesanded on koostatud nii, et need seoksid õpilasi rohkem akadeemilise eesti keele keskkonnaga.

Kursuse info

  • Kursus on täielikult veebipõhine ja kestab kümme nädalat.
  • Materjalid on jagatud viie teema vahel, mis tutvustavad Tartu Ülikooli eri valdkondi ja erialasid.
  • Pärast iga teemat toimuvad Zoomi kohtumised, mille ajad lepitakse kokku rühma õpetajaga.
  • Kursus lõpeb arvestusega (kursuse vältel tehtud töö põhjal).

Kursus „C1-taseme eesti keele kursus Tartu Ülikooli astujatele“ (HVEE.TK.108) toimub 2024. aasta kevadsemestril. Õppetöö algab 12. veebruaril Tartu Ülikooli Moodle’i õppekeskkonnas.

Rohkem infot leiab ja registreeruda saab õppeinfosüsteemis. Registreerumine algab 15. jaanuaril

Kursusega seotud küsimuste ja probleemide korral palume võtta ühendust Andrea Nagyga (andrea.nagy@ut.ee, 737 5423). Ülesannete sisu puudutavate küsimustega võite pöörduda Maarika Terali poole (maarika.teral@ut.ee). 

Foto on dekoratiivne

Tartu Ülikooli päev Narvas

Tartu Ülikooli infopäev

Tartu Ülikooli virtuaalne sisseastumise infopäev

hackathon2024

Tartu Ülikool kutsub rohepööret toetavate digilahenduste häkatonile Ida-Virumaal