Autor:
Kuvatõmmis

Seminar "Kõneravi.ee digitaalse harjutusvara kasutamine kõne arendamiseks ja keeleõppe toetamiseks"

22. märtsil toimuvad kolledžis seminarid Kõneravi.ee digitaalse harjutusvara kasutamiseks. Seminaridele on oodatud õpetajad, HEV-koordinaatorid, eripedagoogid ja teised huvilised. Päeva lõpus kohtub kõneravi.ee meeskond Narva lastevanematega.

Kõneravi.ee on logopeediliste harjutuste keskkond lastele ja täiskasvanud patsientidele. Keskkonnast leiab üle 330 eestikeelse harjutuse, mis on mõeldud kõnetakistuste parandamiseks ja keeleoskuse arendamiseks. Harjutused on loodud kogenud logopeedid ning toetavad ravimetoodikat ja üldisi kõnearengu ning keeleõppe põhimõtteid.

Kolledžis toimuvatel seminaridel tutvustatakse, kuidas kasutada Kõneravi.ee digitaalsete harjutuste keskkonda kõnearengu ja keeleõppe toetamiseks. Keskkonnas leiduvaid harjutusi kasutatakse edukalt paljudes koolides ja lasteaedades nii kõnehäirete korral kui ka eesti keele õppe toetamiseks. Harjutuste abil saab treenida hääldust, õppida lugema ja kirjutama ning laiendada sõnavara. Seminaride käigus anname ülevaate erinevatest harjutustest ning keskkonna kasutamise võimalustest.

Seminaride kava

13.30–15.00 seminar HEV-koordinaatoritele ja eripedagoogidele (aud 215)
15.30–17.00 seminar klassiõpetajatele (aud 215)
17.30–18.30 lastevanemate akadeemia (aud 200)

Palume seminaridel osalemiseks eelnevalt registreeruda.

Foto on dekoratiivne

Lastevanemate akadeemias räägitakse kohanemisest lasteaias

P2OO.TK.331 Muutuste juhtimine

Kuruse eesmärk on anda osalejatele teadmisi ja praktilisi oskusi muutuste juhtimise valdkonnas, võimaldades neil analüüsida, juhtida ning hinnata organisatsioonilisi muutusi tõhusalt.

SVNC.TK.293 Pedagoogika baaskursus õpetaja abide ettevalmistamiseks

Kursuse eesmärk on toetada abiõpetajana või õpetaja abina töötamiseks vajalike pedagoogiliste baasteadmiste omandamist ja sobiva õppijaid toetava õpikeskkonna kujundamise oskusi.