Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Narva kolledžisse esitati rekordarv avaldusi

Kolmapäeval lõppes avalduste vastuvõtt Tartu Ülikooli eestikeelsesse õppesse. Narva kolledžile esitati üle 930 avalduse, mis on läbi aegade suurim arv.

Kolledži kõikide õppekavade avaldusi laekus rohkem, kui on kavandatud õppekohti. Üliõpilaskandidaadid said valida kuue õppekava vahel ja õppekohti on kolledžis kokku 259.

Image
Foto on dekoratiivne
Avaldused 2015-2024 (autor: Tartu Ülikooli Narva kolledž)

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ja lisatoetusel võetakse ka sellel aastal õpetajakoolituse bakalaureuse- ja magistriõppesse vastu rohkem üliõpilasi. Õpetajaid ette valmistava kolme õppekava õppekohti on sellel aastal kokku 182 ja neile kandideerimiseks esitati kokku 732 avaldust.

Kõige rohkem huvitas kandideerijaid õppekava „Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas“ (437 avaldust), millele järgnesid õppekavad „Keeleõpetaja mitmekeelses koolis“ (162) ning „Keeled ja mitmekeelsus koolis“ (133). Noorsootöö õppimiseks esitati 78 avaldust, mida on 24 enam kui aasta varem.

Narva kolledži direktori Indrek Reimandi sõnul on avalduste hulga sedavõrd suur kasv ja ennekõike õpetajakoolituse jätkuv populaarsus väga rõõmustav. „Õppekohtade arv õpetajakoolituses on kasvanud pea kaks korda ning kolmandat aastat järjest saame öelda, et huvi kolledžis õppimise vastu suureneb ja kandidaatidest meil puudus ei ole,“ märkis Reimand.

Õppekohtade arv õpetajakoolituses on kasvanud pea kaks korda ning kolmandat aastat järjest saame öelda, et huvi kolledžis õppimise vastu suureneb ja kandidaatidest meil puudus ei ole

Indrek Reimand

Õiglase ülemineku fondi toel on suurenenud veel kahe õppekava õppekohtade arv. Infotehnoloogilise süsteemide arendust saab 2024. aastal asuda õppima 29 üliõpilast ja ettevõtlust ja digilahendusi 28 üliõpilast. Avaldusi esitati vastavalt 44 ja 75.

„IT-valdkond on õpetajakoolituse kõrval kolledži lähiaastate üks suuremaid arengusuundi. 2025. aasta toob kolledžisse uue magistriõppekava „Tehisintellekti ja robootika rakendused“. IT kasvav populaarsus loob hea pinnase valdkonna arendamiseks,“ lisas Reimand.

Tartu Ülikooli sisseastumiseksamid kestavad 10. juulini. Vastuvõetud üliõpilaste esmased nimekirjad avaldatakse 12. juulil. Seejärel tuleb vastuvõetuil kahe päeva jooksul kinnitada SAIS-is oma õppima tuleku soov. Uus õppeaasta algab 2. septembril.

Tartu Ülikooli Narva kolledžis pakutakse seitset õppekava ja seal õpib ligi 700 üliõpilast. Sel aastal lõpetas kolledži viimase 15 aasta suurim lend, kus oli 119 lõpetajat.

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli esmased vastuvõetute nimekirjad on selgunud

Üliõpilased loengus

Äsja lõppenud avalduste vastuvõtt näitas püsivalt suurt huvi õpetajakoolituse erialade vastu

P2OO.TK.330 Juhi sotsiaalsed pädevused

Koolitusprogrammi eesmärk on anda osalejatele teadmisi juhi suhtlemisoskuse psühholoogilistest alustest ja praktilisi võtteid osalejate jaoks olulistes suhtlussituatsioonides toimetulekuks.