Autor:
Tim Mossholder/Unsplash

Laagris väärtustavad noored kõige enam uute sõprade leidmist

2023. aasta suvel viidi Haridus- ja Noorteameti toel kolmes Eesti noortelaagris läbi mõjuhindamine. Narva kolledži noorsootöö õppekava programmijuht ja nooremlektor Birgit Villum kirjutas Haridus- ja Noorteameti blogis, mida noored laagris käimise juures enim väärtustavad.

2023. aasta suvel Haridus- ja Noorteameti toel kolmes Eesti noortelaagris läbi viidud mõjuhindamise käigus paluti laagrites osalenud 7-19-aastastel noortel hinnata nendega laagri jooksul toimunud muutusi. 78 noort tõid veebivormis vabas vormis välja mida ja miks muutis laagris osalemine nende jaoks kõige enam. Muutused, mida noored oma veebivormides välja tõid, väljendavad seda, mida nad laagrites kõige enam väärtustavad. Kuigi väärtuste kujunemine on elukestev protsess, on selle tipphetk noorukieas ning on mõjutatud paljuski inimsuhetest (Krauss jt, 2008). 

Loe lähemalt HARNO blogist

Pilt on dekoratiivne

Kuidas rohepöörde käigus õiglus tagada?

Foto on dekoratiivne

Narva kolledžis toimub konverents „Mõistmise mustrid: arusaamad, traditsioonid ja identiteet tänapäeva maailmas“

Energiatehnoloogia

Ülikool toob Ida-Virumaale tippspetsialiste ja tulevikutehnoloogiaid