Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Kolledžis algab taas koolitus kõrge abivajadusega ja riskikäitumisega noortega töötavale spetsialistile

2. veebruarist algab kolledžis taas baaskoolitus spetsialistidele, kes töötavad kõrge abivajadusega ja riskikäitumisega noortega. Septembrist detsembrini toimunud esimese koolituse osalejad lõpetasid kõik edukalt ja said Tartu Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse. 

Koolituse maht on 120 tundi. Koolitus toimub Tallinnas ja grupis on 24 osalejat üle Eesti. 

Koolituse viivad läbi Narva kolledži õppejõud ja erialaspetsialistid.

Projektijuht on Jaanus Villiko, koordinaator Maria Lazutina, juhtivkoolitaja Maria Žuravljova.

Koolitus toimub projekti "Kinniste lasteasutuste ja vangla personali teadmiste ja oskuste parandamine töös lastega" raames, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014-2021 programmi "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine" projekti "Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine" vahenditest.

Fotol on sügisel toimunud esimese baaskoolituse osalejad lõpuseminaril.
 

#täiendusõpe

SVNC.TK.316. Eesti keele B2/C1 keeletaseme olulisemad grammatikakategooriad

Kursuse eesmärk on käsitleda B2/C1 keeletaseme olulisemaid grammatikakategooriaid (objektikäänded, umbisikuline tegumood, tingiva kõneviisi täisminevik, veaohtlikud vormid jm).
#täiendusõpe

SVNC.TK.315. HEV-laste õppimise toetamine koolis

Kursuse eesmärk on õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine kaasava hariduse edukal rakendamisel.
#täiendusõpe

SVNC.TK.314. Eesti keele praktiline häälduskursus 1: kuidas kõlab eesti keel?

Häälduskursuse eesmärk on arendada oskusi eesti keele hääldamiseks, et vastata suulise suhtluse nõuetele tasemetel B1-C1.