Emakeelepäeva üritused Narva Kolledžis

Narva Kolledžis avab emakeelepäevale pühendatud sündmuste nädala kolmapäeval, 11. märtsil kell 16.00 teabepäev, kus seoses muudatustega eesti keele tasemeeksamites ja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamite korralduses, antakse põhjalik ülevaade keeletasemest, tasemeeksamite sisulisest ning korralduslikust poolest.

Sel päeval, auditooriumis 214 räägib Ene Kurme, eesti keele B1 ja B2 tasemeksamist Narva linna elanikele ning auditooriumis 117 tutvustab Maritsa Ort kodakondsuseksami muudatusi. Kohapeal jagatakse äsjavalminud eesti- ja venekeelseid infomaterjale.

Samal päeval saavad alguse ka teised emakeelepäevale pühendatud üritused kolledźis. Kell 11.00 on võimalik vaadata auditooriumis 213 filmi "Vananarvakad". Film jutustab vananarvakate saatusest ja koduigatsusest. Režissöör on Aleksander Petuhhov

Neljapäeval, 12.märtsil kell 14.15 esineb kolledži auditooriumis 213 valikloenguga " Mis on eesti keel?" Eesti Keele Instituudi direktor ning Tartu Ülikooli antropoloogilise ja etnolingvistika professor Urmas Sutrop.

Kell 15.15 järgneb Narva koolide kirjandivõistluse võitjate autasustamine, kus eelnevalt korraldas Eesti keele ja kultuuri ning mitmekultuurilise hariduse keskus "Eesti Kodu Narvas" koos kolledži eesti keele ja kirjanduse lektoraadiga emakeelepäeva raames kirjandivõistluse teemal "Miks mulle meeldib eesti keel", sooviga koguda Narva koolide 12. klassi õpilaste mõtteid eesti keele ilu ja kasutamise kohta.

Kell 15.30 järgneb Eesti keele kasutajate autasustamine keskuse "Eesti Kodu Narvas" poolt järjekordse kolme Narva elanikku julge ja aktiivse eesti keele kasutamise eest. Antud traditsioon sai alguse juba 2003. aastal.

Reedel, 13.märtsil külastavad Narva Kolledži tudengid Narva Soldino Gümnaasiumi, osaledes emakeelpäeva üritustel.

Taustainfo: 1.märtsist 2009.aastal muutus Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamite korraldus. Muudatused puudutavad kõiki Eesti kodakondsuse taotlejaid. Rohkem pööratakse tähelepanu, et kodakondsuse taotleja tunneks põhiseaduses sätestatud põhiprintsiipe ning oskaks aru saada nende rakendumisest igapäevaelus eesmärgiga mõista ühiskonnas toimuvat ja selles kaasa rääkida.

Vastavalt 2007.aastal vastu võetud keeleseaduse muutustele on 1. juulist 2008 Eestis isikute kohustusliku keeleoskustaseme määramisel aluseks Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemed.

Eesti Vabariigi kodakondsuse saamiseks on vaja sooritada nii Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam kui ka eesti keele tasemeeksam B1.

Narva Kolledžis asub Ida-Virumaa suurim Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse infopunkt, kus jagatakse Narva elanikkonnale eksamitega seonduvat teavet.

INFO:

Maritsa Ort
Eesti Kodu Narvas
Tartu Ülikooli Narva Kolledž
telefon 35 61 985
e-post: Maritsa.Ort@ut.ee