Autor:
Ragnar Vutt

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Arengukava A2025 periood on peagi lõppemas ja ülikool on moodustanud komisjoni uue arengukava koostamiseks. 

Ülikooli arengukavas pannakse paika üleülikoolilised arengueesmärgid, mille põhjal koostatakse iga aasta alguses ka täpsem tegevuskava.  

„Arengukava on küll ülikooli visioonidokument, kuid selle loomiseks vajame, et ülikoolipere, meie vilistlased ja partnerid räägiksid aktiivselt kaasa mitte ainult Eesti ainsa universitas’e, vaid laiemalt kõrghariduse ning teaduse tuleviku teemal,“ sõnas Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser. „Et saaksime ka Tartu Ülikooli 400. aastapäeval rääkida haritud ja teadmistepõhisest Eesti riigist, peame ühiselt analüüsima, kuidas tagada edaspidigi meie teaduse ja kõrghariduse tipptase.“ 

Arengukava koostamise protsessi juhib rektor Toomas Asseri moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad esindajad üle ülikooli: arendusprorektor Tõnu Esko (komisjoni esimees), teadusprorektor Mari Moora, õppeprorektor Aune Valk, finantsjuht Kalle Hein, kantsler Kstina Noormets, rektoraadi büroo juhataja Taivo Raud, rahvusvahelise koostöö juht Kristi Kerge, Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaadi juhataja Klaarika Marton, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ja sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor Margit Keller, käitumisgeneetika kaasprofessor Uku Vainik, meditsiiniteaduste valdkonna arendusprodekaan ja kliinilise geneetika kaasprofessor Sander Pajusalu, funktsionaalse morfoloogia professor Priit Kaasik, loodus- ja täppisteaduste valdkonna teadusprodekaan, funktsionaalanalüüsi kaasprofessor Johann Langemets, füüsikalise keemia teadur Liis Siinor, raamatukogu direktor Krista Aru, üliõpilaste esindaja Renar Kihho ning arendusnõunik Martin Meitern. Lisaks kaasatakse eksperte, tööandjaid ja poliitikakujundajaid nii riigiasutustest, ettevõtetest kui ka koolidest. 

Komisjon ei ole veel kokku leppinud järgmise arengukava kehtivuse pikkust, kuid teeb seda oma järgmisel kohtumisel. Arengukava protsess koosneb kahest etapist: arenguideede sõnastamine ja arengusuundade sisustamine. 

Esimeses etapis analüüsitakse ülikooli arengusuundi haridus- ja teadusvaldkonna ning ühiskonna muutumise põhisuundadest lähtudes. Saadud teabe alusel töötab arengukava koostamise komisjon koos rektoraadi ja nõukoguga välja uue perioodi arengueesmärgid. 

Teises etapis tegeletakse valitud arengueesmärkide sisustamisega, kirjutatakse need põhjalikumalt lahti ja seatakse konkreetsed sihid. Samuti valmib selles etapis uue arengukava tervikdokument. Esimene kavand valmib 2025. aasta märtsi lõpuks, misjärel saadetakse see ülikooli nõukogule vastuvõtmiseks. Arengukava võetakse lõplikult vastu 2025. aasta sügisel.  

Ülikoolipere on oodatud kaasa rääkima kõigis arengukava koostamise etappides, nii arenguideede pakkumises, kui ka nende eesmärgistamisel. Iga töötaja ja üliõpilane on oodatud mõtlema ning arutlema, kuidas saaks tema töö aidata täita ülikooli arengueesmärke. Kaasarääkimise võimalusest antakse ülikooliperele teada sisekommunikatsiooni kanalites ja arengukava koostamise veebilehel

Juba praegu on üliõpilastel, töötajatel ja vilistlastel võimalus esitada anonüümse veebivormi kaudu enda jaoks olulisemaid arengueesmärke järgmiseks arengukava perioodiks. Saadetud ettepanekuid arutab arengukava koostamise komisjon, kes arvestab nendega arengueesmärkide väljavalimisel.

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave

Ukraina üliõpilased Sviatoslav Baryshpol, Matvii Burchak, Andrii Stakhov ja Maria Nosko

„Mitte millimeetritki! See on meie maa!“