Autor:
Jarek Jõepera

Mida me oma töötajatele pakume?


Kui asud tööle Narva kolledžis, siis avanevad sulle suurepärased võimalused eneseteostuseks inspireerivas ja mitmekultuurilises keskkonnas. Me väärtustame oma inimesi ja pakume neile parimaid võimalusi enda võimete ja unistuste ellu viimiseks.

Image
Foto on dekoratiivne

Paindlik töökorraldus, et ühildada töö- ja pereelu

Image
Foto on dekoratiivne

Kaasaegsed töötingimused 
arhidektuuripärlist õppehoones

Image
Foto on dekoratiivne

Sõidu- ja majutushüvitised
Uhiuus majutushoone

Image
Foto on dekoratiivne

Vaimse ja füüsilise tervise edendamine 

Image
Foto on dekoratiivne

Töötajate arendamine ja koolitused

Image
Foto on dekoratiivne

Vahvad ühisüritused

Image
Foto on dekoratiivne

Toetavad ja innustavad kolleegid

Image
Foto on dekoratiivne

Soodustused ülikooli töötajatele

Sinu võimalused Tartu Ülikooli töötajana

Mida väärtustab Tartu Ülikool?

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Foto on dekoratiivne

Narva kolledž 25

suhtlussituatsioon Jakobi 2

Narvast kultuuripealinna keelekümblema