4. VÕTA taotluse esitamine

VÕTA taotlemiseks tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne komisjoni koosolekut järgmised dokumendid:

Varasemate õpingute arvestamise taotlemisel tuleb avaldusele lisada

 • akadeemiline õiend
 • hinneteleht
 • õpisoorituste väljavõte
 • ainete sisu kirjeldus
 • ainekaart

Täienduskoolituste puhul tuleb avaldusele lisada

 • kursuste diplomid ja tunnistused
 • päevakavad
 • sisu kirjeldused vm

Töökogemuse puhul tuleb avaldusele lisada

 • dokumendid töökogemuse jm tegevuse kohta (nt töölepingu koopiad, ametijuhend, tõend asutusest, koopia publikatsioonist, ürituste vm tegevuste dokumentatsioon)
 • portfoolio
 • kogemusest õpitu analüüs ja eneseanalüüs
 • ametisse nimetamise käskkirja koopia, ametijuhend vm

Taotlus ja lisadokumendid tuleb esitada õppekorraldusspetsialistile:

Foto on dekoratiivne

Mare Kitsnik: eestikeelsele õppele üleminekut toetav õppevara – kuidas tagada kvaliteet?

Foto on dekoratiivne

Emakeelepäeva tähistamine Narva kolledžis

Foto on dekoratiivne

Praktika Iirimaal: kui ma sellega nüüd hakkama sain, siis saan hakkama kõigega