2. Õpiväljundite võrdlus ja eneseanalüüs

Õpiväljund näitab, mida aine läbinu peab teadma või oskama. Tutvu oma õppekava ja õpiväljunditega ÕIS-is, et võrrelda varem õpitut õppekavaga, mille soovid lõpetada.

Varasemaid õpinguid (sh täienduskoolitus) tõendatakse diplomi, tunnistuse või muu dokumendiga ning läbitud õppeainete kavaga. Töökogemuse käigus ja iseseisvalt omandatut saab tõendada valminud tööde ja omandatud oskuste kirjelduse, põhjaliku eneseanalüüsi, kutsetunnistuse või muude dokumentidega.

Ülikoolil on õigus kehtestada varasemate õpingute ja töökogemuse tõendamise kohta lisanõudeid.

Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas võib ülikool mitte arvestada aastatetaguseid õpinguid, eriti kui taotleja pole selles valdkonnas töötanud. Kuigi õppekava, mooduli või õppeaine nimetus võib olla sama, on valdkonnad (IT, õigus, tehnika jne) vahepeal nii hoogsasti arenenud, et teadmiste värskendamise vajadus on vältimatu. Eriti kehtib see nende õppeainete kohta, mille läbimine on eelduseks järgmistele õppeainetele ja on tähtis edasiste õpingutega toimetulekuks, samuti siis, kui teema tundmine on vajalik lõpueksami sooritamiseks. Samal põhjusel võib ülikool kinnitada nimekirja moodulitest või ainetest, mida ei ole võimalik VÕTA-ga üle kanda.