Autor:
Jarek Jõepera

Regionaalareng ja koostöö

Aastatepikkuse tööga on kolledž kujunenud Ida-Virumaa kultuuri- ja ühiskonnaelu edendavaks vaimseks keskuseks. 

Haridusvõimaluste suurendamise kaudu on kolledž parandanud piirkonna elukvaliteeti ning osalenud aktiivselt kohalike probleemide teadvustamisel ja lahendamisel ka väljaspool haridusvaldkonda.

Õiglane üleminek Ida-Virumaal

Seoses üleminekuga süsinikuneutraalsele majandusele tuleb Ida-Virumaal rikastada õppimisvõimalusi ning haridusvalikuid, et uued loodavad ettevõtted leiaks spetsialiste ka kohapealt. ÕÜF toel arendatakse kolledžis ettevõtluse ja IT õppekavu ning loomisel on uus magistriõppekava "Praktiline andmeteadus ja masinõpe". ÕÜFi teadusmeetme raames hakatakse kolledžis uurima ja arendama tööstusele sobivaid digilahendusi, täpsemalt veab kolledž eest suurandmete ja masinõppe rakenduste uurimissuunda ja tootmisettevõtete ning teiste asutuste andmehõive ja -analüüsi suunda. Loe lähemalt...

Üleminek eestikeelsele haridusele

Kolledž osales Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023–2035 väljatöötamises ning jätkab tööd piirkondlikes valdkondlikes võrgustikes. Meil on suur roll eestikeelsele hariduse ülemineku ettevalmistamisel maakonnas. Võrreldes 2021. aastaga on õpetajakoolituse õppekavade õppekohtade arv suurenenud 92%. 2022. aastal alustasid kolledžis aastasel ümberõppekursusel õpinguid tulevased eesti keeles õpetavad klassiõpetajad. Loe lähemalt...

Haridusasutuste võrgustumine

Ida-Virumaa on Eesti kolmas kõrghariduspiirkond, kus tegutseb viis Eesti ülikooli ja kõrgkooli. Mitmed kolledži koostööprojektid soodustavad piirkonna haridusasutuste võrgustumist. Ettevalmistamisel on ühisõppekava Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžiga piirkonna koolidele loodusainete õpetajate ettevalmistamiseks. Riigigümnaasiumidele pakutakse valikainete kursusi. Koostöö raames Sisekaitseakadeemiaga hakatakse korraldama ühisõpet, pakkuma täiendavaid ainekursusi ja algatatakse ühiseid teadusprojekte. 2023. aasta kevadel toimusid esimesed Ida-Virumaa tudengipäevad.

Kogukonna liitmine

Kolledžis korraldatakse arvukalt ettevõtmisi, mille hulka kuuluvad väärikate ülikool ja kirjandusklubi. Need on ühenduslüliks eri vanuses eesti ja vene kogukonna liikmete vahel ning aitavad kaasa kahe rahvuse lõimumisele.
 

Tule meile tööle!