Foto:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Regionaalareng ja koostöö

Aastatepikkuse tööga on kolledž kujunenud Ida-Virumaa kultuuri- ja ühiskonnaelu edendavaks vaimseks keskuseks. 

Haridusvõimaluste suurendamise kaudu on kolledž parandanud piirkonna elukvaliteeti ning osalenud aktiivselt kohalike probleemide teadvustamisel ja lahendamisel ka väljaspool haridusvaldkonda.

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonda kuuluvat kolledžit iseloomustab tihe koostöö Tartu Ülikooli, välisülikoolide ja avaliku sektori asutustega psühholoogia, politoloogia, majandusteaduste ja muus vallas. Meie õppejõud on kõrgelt hinnatud partnerid, kes räägivad haridus- ja arendusküsimustes kaasa nii kodu- kui ka välismaal. 

Kolledžis korraldatakse arvukalt ettevõtmisi, mille hulka kuuluvad väärikate ülikool, haridusinnovatsioonikeskus ja didaktikakool. Need on ühenduslüliks eri vanuses eesti ja vene kogukonna liikmete vahel ning aitavad kaasa kahe rahvuse lõimumisele.

#instituudist
Kuulajad istuvad ja naeratavad

Indrek Reimand: tänu eestikeelsele kõrgharidusele saame eesti keeles rääkida kõigest

Kolledži direktori Indrek Reimandi kõne Eesti rahvusülikooli 103. ja kolledži maja avamise 10. aastapäeva aktusel 30. novembril.
#instituudist
Lilled Narva kolledži aktusel

Eestikeelse kõrghariduse ja kolledži maja avamise aastapäeva aktusel antakse üle kolledži kuldmärk

Oled oodatud meiega koos tähistama Eesti rahvusülikooli 103. ja kolledži õppehoone avamise 10. aastapäeva.
#koostöö #täiendusõpe
Keelekümblusseminar lasteaias

Eesti keelekümbluskogemust hakatakse rakendama Kasahstani eelkoolis