Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Regionaalareng ja koostöö

Aastatepikkuse tööga on kolledž kujunenud Ida-Virumaa kultuuri- ja ühiskonnaelu edendavaks vaimseks keskuseks. 

Haridusvõimaluste suurendamise kaudu on kolledž parandanud piirkonna elukvaliteeti ning osalenud aktiivselt kohalike probleemide teadvustamisel ja lahendamisel ka väljaspool haridusvaldkonda.

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonda kuuluvat kolledžit iseloomustab tihe koostöö Tartu Ülikooli, välisülikoolide ja avaliku sektori asutustega psühholoogia, politoloogia, majandusteaduste ja muus vallas. Meie õppejõud on kõrgelt hinnatud partnerid, kes räägivad haridus- ja arendusküsimustes kaasa nii kodu- kui ka välismaal. 

Kolledžis korraldatakse arvukalt ettevõtmisi, mille hulka kuuluvad väärikate ülikool, haridusinnovatsioonikeskus ja didaktikakool. Need on ühenduslüliks eri vanuses eesti ja vene kogukonna liikmete vahel ning aitavad kaasa kahe rahvuse lõimumisele.

#koostöö
Narva Gümnaasium

Narva Gümnaasiumi sisseastumise infotund

#koostöö
Inimesed istuvad laua ümber

Narva kolledžit külastas Ukraina kõrgetasemeline haridusdelegatsioon

#instituudist
Lapsed mängivad klotsidega

Narva kolledži eesti keele võõrkeelena kaasprofessoriks valiti Mare Kitsnik