Pedagoogilise konverentsi kava

Esmaspäev, 24. august 2020

10:00-12:00 Plenaarsessioon

10:00 Konverentsi avamine. Marek Sammul (TÜ Narva kolledži direktor)

10:05 Plenaarettekanne. Akseli Huhtanen (Aalto Ülikool, õppedisainer)

„Designing for actual learning online – Connecting psychology and technology with design workflows.“

10:50 Plenaarettekanne. Emanuele Bardone (TÜ haridusteaduste instituudi vanemteadur)

„It’s not about tools. Digital technologies in service of learning.“

11:35 Arutelu


14:00–15:00 I Sessioon.

Kas üle interneti saab õppida võõrkeelt?

Sessiooni juhib Anne Reinsoo

14:00 Anna Golubeva (SA Innove, keelekümbluse peaspetsialist). 

“Lessons Learned from Language Teaching during  the Distance Education Period.”

14:15 Aime Jaagus (TÜ Narva kolledži assistent), Merju Lomp-Alev (TÜ Narva kolledži assistent) ja Anne Reinsoo (TÜ Narva kolledži assistent)

“Eesti keele kui võõrkeele õpetamine välisüliõpilastele. Kolme aasta kogemus”.

14:30 Irina Rozanova (Tallinna Karjamaa Põhikooli inglise ja eesti keele õpetaja-metoodik, Skilled Communication OÜ asutaja ja võõrkeelte õpetaja-metoodik)

“Teadlik keelte e-õpe arendades ja rakendades 21. sajandi oskuseid – kuidas?”

14:45 Arutelu


15.00–16.00 II Sessioon

Õpetaja õpetab, õpilane õpib, aga karistatakse vanemaid: kuidas tagada õpilaste iseseisev hakkamasaamine? 

Diskussioonpaneel, kus kolm erinevat huvigruppi arutavad distantsõppe korralduse üle: õpetaja, mitteformaalse õppe spetsialist, lapsevanem.

Käsitletakse probleeme, mida kogevad lapsevanemad, õpilased ja õpetajad ise seoses distantsõppega. Probleemi fookus on õpilase iseseisvuse tagamine. Arutelus otsitakse lahendusi, kuidas õpetaja, lapsevanem jt saaks distantsõppe juures tulla õpilase toetamisega paremini toime, aga nii, et ka ise selle töö käigus terveks jääda.

Arutelus osalevad: Kristina Kallas (lapsevanem), Jelena Lohmatova (mitteformaalse õppe spetsialist), Irina Bahramova (Narva Õigeusu Gümnaasium, õppealajuhataja). Modereerib Valeria Lavrova.

Teisipäev, 25. august 2020

10:00–11:00 III sessioon

Virtuaalne kool 

Sessiooni juhatab Marek Sammul

10:00 Julia Kropatševa (Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppejuht) ja Svetlana Vladimirova (Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli direktor).

“Õpetajate toetamine distantsõppega toimetulekuks”

10:15 Anastassia Voronina (HITSA, tootejuht-analüütik).

“Teistmoodi kevad 2020. Другая весна 2020”

10:30 Birgy Lorenz (TalTechi küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse teadur ja Pelgulinna Gümnaasiumi IT-arendusjuht).

“Distantsõpe tabas mõnda haridusasutust nagu koroonaviirus”

10:45 Arutelu


14:00–15:00 IV sessioon

HEV õpilaste toetamine distantsõppel 

Sessiooni juhivad Nelly Randver ja Marek Sammul 

14:00 Kaie Kender (Rakvere Reaalgümnaasium, koordinaator ja logopeed) ja Silja Miks (Rakvere Reaalgümnaasium, õpiraskustega õpilaste klassiõpetaja).

“Distantsõppe praktiline kogemus – õpiraskustega õpilaste õpetamine läbi erinevate digikeskkondade”

14:15 Astra Schults (TÜ psühholoogia instituut, koolipsühholoogia lektor).

“Erilise õppimise toetamine”

14:30 Hanna-Liisa Lond (Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kunsti- ja meedia õpetaja ning klassijuhataja).

“Üleminek tavaõppelt distantsõppele eritoe klassis: võidud ja väljakutsed”

14:45 Arutelu


15:00–16:00 V sessioon

Inimeseks õppimine. Millised sotsiaalsed oskused omandatakse distantsõppel?

Sessiooni juhib Maria  Žuravljova

Kool ei ole ainult aineteadmiste omandamise koht. Kool on ka koht, kus omandatakse sotsiaalsed oskused, õpitakse enesekehtestamist, kaaslastega lävimist ja palju sellist, mis kooliprogrammis ei kajastu. Distantsõppe ja koduõppe korral on lapsed klassikaaslastega otse suhtlemisest ära lõigatud. Aga tänapäeval on suur osa suhtlusest niigi kolinud portaalidesse ja sotsiaalseid norme ning „tavateadmisi“ kujundavad suhtlusvõrgustikud. See, et piirangute leevendamise järel on lapsed taas kiiresti otsinud kontakti sõpradega näitab siiski, et vahetu kontakt oma eakaaslastega on ikkagi oluline.

Selles sessioonis arutame selle üle, kas ja kuidas on sotsiaalsete oskuste kujundamine e-suhtluse pealetungiga muutunud ning kas distantsõpe üldse midagi muutis?

15:00 Maria Žuravljova (TÜ Narva kolledži assistent ja noorsootöö õppekava projektijuht) ja Andu Rämmer (TÜ Narva kolledži dotsent).

Vestlusring teemal “Inimeseks õppimine”

15:10 Ülly Enn (Haridus ja Noorteameti noorsootöö suunajuht) ja Märt Aro (EdTech algatuste mentor).

“Õppimisest ja õpetamisest. Nutikalt”

15:40 Olga Lutška (Narva Kesklinna Gümnaasiumi haridustehnoloog).

“Tunnivälise ürituse “Minu online kuulsuse minut” korraldamine distantsõppe ajal”

15:50 Arutelu

Kolmapäev, 26. august 2020

10:00–11:00 VI sessioon

Kuidas toetada distantsõppel mitmekeelseid õpilasi? 

Sessiooni juhatab Olga Burdakova

10:00 Jelizaveta Haustova,  Jelena Ustritskaja (Psühholoogilise rehabilitatsiooni keskus LullaBed). 

“Возможности дистанционного обучения в поддержке  билингвальных детей из разных стран:  Из опыта работы над проектом, ориентированным на будущее, через истоки.”

10:15 Jelena Moisejeva (Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit Eestis, Liidu asutaja ja esinaine), Svetlana Panfiljonok (Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit Eestis, Liidu asutaja ja Juhatuse liige). 

“Docendo discimus / Õpides õpime ise / Обучая, учимся сами.”

10:30 Pille Maffucci (Narva eesti keele maja õpetaja), Ave Landrat (INSA Tallinna eesti keele maja koostöötegevuste koordinaator). 

“Mentori-keeleõpetaja kogemus ja toetuse võimalused Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele maja Keelesõbra programmi ja Keeleruleti näitel”.

10:45 Arutelu


13:00-14:00 VII sessioon

E-õpe alushariduses, millal, kellele ja kuidas?

Sessiooni juhib Lehte Tuuling 

Lasteaiaõpetajad oli eriolukorras veelgi erilisemas olukorras kui kooliõpetajad. Suurem osa lasteaedasid töötasid kogu karantiini perioodi. Mõnes lasteaias oli lapsi ühe valverühma jagu, mõnes jätkus igasse rühma kohalkäijaid. Mitte kunagi pole Eesti lasteaedes tegeletud nii palju õuesõppega – soovituste kohaselt võeti lapsi vastu õues ja saadeti koju õuest aga tegeleti ka päeva jooksul palju värskes õhus, et hoida enda ja laste tervist. Lisaks kohal käivatele lastele tuli tuge pakkuda ka neile, kes koos vanematega kodus olid. Ettekandjad jagavad oma kogemusi just selle ülesandega toimetulekust. 

13:00  Marii Maamägi (Lasteklubi Väike Päike haridustehnoloogia valdkonna strateeg).

“Lapsest lähtuv digiõpe – kas üldse võimalik?”

13:15 Ene Kruzman (Kohtla-Järve Lasteaed Tareke, direktor).

“Projekti töö jätkamine eriolukorras.” 

13:30 Britta Reinumäe ja Kristina Lee (Kohila Lasteaed Sipsik, rühmaõpetajad).

“Distantsõpe Kohila Sipsikus”.

13:45 Arutelu


14:00–16:00 Plenaarsessioon

14:00 Minister Mailis Repsi tervitus

14:10 Plenaarettekanne. Grete Arro (TLÜ haridusteaduste instituudi teadur)

“Millised teadmised õppimise kohta on abiks niihästi distants- kui ka kontaktõppes, nii õpetajale kui õpilasele?”

14:55 Arutelu

15:15 Sessioonide kokkuvõte

15:30 Posterettekannete konkursi autasustamine

15:50 Konverentsi lõpetamine