Autor:
/Unsplash

Tarkvaraarenduse alused ja tarkvaraprojektide juhtimine

Mikrokraadiprogramm

Digilahenduste kasutamine ja nende pidev uuendamine on muutunud kaasaegse ettevõtte igapäevase töö osaks. Mikrokraadiprogrammi  eesmärk on anda õppijatele süvendatud teadmisi ja oskusi IKT projektijuhtimisest, mida nad saavad oma ettevõtte töös praktiliselt kasutada. Kursus hõlmab projekti- ja meeskonnajuhtimise ning ettevõtluse infosüsteemide alaseid teadmisi ja oskusi, annab ettekujutuse programmeerimisest Microsoft toodete baasil ning sisaldab mahukat praktikaosa.

Tarkvaraarenduse aluste ja tarkvaraprojektide juhtimise mikrokraadiprogramm sobib keskastme juhtidele ja spetsialistidele, kelle töös on olulisel kohal tarkvaralahenduste kasutamine ja juurutamine. Samuti võib programm sobida kõigile, kes vajab tööalaselt tarkvaraarenduse alaseid teadmisi ja oskusi. Osalemiseks on vajalikud igapäevatarkvara kogenud kasutaja tasandi oskused.

Toimumisaeg: 2022/2023. õppeaasta kevadsemester

Toimumiskoht: e-õpe

Maht: 24 EAP

Hind: 1440 eurot (Ei lisandu käibemaksu)

Õppejõud:

Larissa Merkulova, MA
Andre Sääsk, BA
Maria Žukova, MA 
Chen-Wan Lin, PhD

SihtgruppKeskastmejuhid, -spetsialistid ja teised huvilised, kes vajavad tööalaselt tarkvaraarenduse alaseid teadmisi ja oskusi. Programm on mõeldud informaatikaalase hariduseta õppijatele.

EesmärkAnda õppijatele süvendatud teadmised ja oskused IKT rakendamisvõimalustest ettevõtte igapäeva töös. Arendada õppijates arusaama tarkvaraarendamis tsüklist ning esmast arusaama ja oksust programmeerimisvaldkonnas.

Sisu:

Infosüsteemid ettevõtjale 6 EAP
Programmeerimine 6 EAP
Tarkvaraprojekti ja projektimeeskonna juhtimine 6 EAP
Projektipraktika infotehnoloogias 6 EAP


Õpiväljundid:

Programmi läbinu:

1) mõistab infosüsteemide rolli kaasaegses organisatsioonis;
2) teab organisatsiooni põhiprotsesse toetavate infosüsteemide põhilisi tüüpe ja nende üldist toimimisloogikat;
3) analüüsib infosüsteemide tüüpide peamisi funktsioone ja oskab määratleda infosüsteemide eesmärke
4) tunneb infosüsteemi arendusprojekti läbiviimist: projekti etappe ning etappidega seotud tegevusi ja rolle;
5) tunneb põhilisi andmetüüpe ja -struktuure (täis- ja ujukomarvud, tõeväärtused, sõned, järjendid jne) ning oskab kasutada vastavaid standardoperatsioone;
6) kasutab põhilisi programmeerimiskonstruktsioone: muutuja, avaldis, omistuslause, tingimuslause, tsükkel, alamprogramm, rekursioon, andmevahetus kasutaja ja failidega;
7) loob lihtsamale ülesandele vastava algoritmi, koostades ja korrektselt vormistades lahendusprogrammi. Testib, silub, muudab, täiendab ja arendab programmi edasi;
8)teab kuidas juhtida tarkvaraprojekti;
9) oskab teostada tarkvaraanalüüsi ja -projekteerimist;
10) teab meeskonnatöö põhimõtteid ning meeskonnajuhtimisega seotud protsesse.

Nõuded lõpetamiseksMikrokraadiprogrammi läbimiseks tuleb osaleda auditoorses töös ja läbida positiivsele tulemusele kõik programmis sisalduvad kursused.

Registreerumistähtaeg: 22. jaanuar

Registreeru
 

 

Naised kuulavad loengut

Väärikate ülikool alustab Narvas sügissemestri loengutega  

SVNC.TK.329 Koolieelne pedagoogika eesti keeles

Aidata koolieelsete lasteasutuste õpetajatel parandada oma erialase eesti keele oskust ja tõsta oma professionaalsust õpetades eesti keeles.
Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

Narvas alustavad õpinguid tulevased eesti keeles õpetavad klassiõpetajad